سیاهه پروژه های فنی و پژوهشی...

رديف

تاريخ شروع

عنوان پروژه

کارفرما

1

96

بروز رسانی مدارک فرآیندی، مدارک ابزاردقیق، مدارک خطوط لوله و مدراک inventory و ایمنی مجتمع با انجام بازرسی در سایت و بررسی مدارک و تولید مدارک AS BUILT

پتروشیمی بوعلی سینا

2

96

طراحی، ساخت و اجرای سامانه مانيتورينگ انرژی، مواد و داشبرد مديريتی توليد واحدهای عملیاتی

پتروشیمی بوعلی سینا

3

95

طراحی مفهومی انجام تغییرات اساسی در واحدهای 800 و 900 پتروشیمی بوعلی سینا به منظور تغییر لیسانس اولیه و تولید MIXED  XYLENE و انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی و مشاوره راه اندازی سیستم

پتروشیمی بوعلی سینا

4

95

مطالعه فني اقتصادي محصولات با ارزش افزوده بالاتر شامل: تهیه گزارشهای برآورد فنی و اقتصادی طرح، تخمین قیمت طرح ها، امکان سنجی فنی اقتصادی، طراحی اولیه مفهومی و پایه واحدها  تغییرات مورد نیاز، مطالعات مفهومی و پایه تولید محصولات جدید، مطالعات مهندسی مشکلات فرایندی و رفع مشکلات واحد

پتروشیمی بوعلی سینا

5

96

بررسی هیدرولیکی و دینامیکی و ارائه روش راه اندازی خطوط دریایی فازهای 13 و 14 پارس جنوبی

فراساحل-نیلسان کیش

 

     

7

95-96

انجام مطالعات فنی و اقتصادی و برآورد هزینه های EPC پروژه های بازیافت گاز فلر پالایشگاه های پارس جنوبی، مطالعات اصلاحی کمپرسورها و تکنولوژی واحد پایدار سازی و واحد تصفیه خانه متمرکز پالایشگاه های منطقه پارس جنوبی

شرکت نفت وگاز پارس- معاونت توسعه و سرمایه گزاری شرکت ملی نفت ایران شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

8

97

طراحی سیستم تست Insulator های 133 کیلوولت در شرایط مختلف رطوبت، ریز گرد و مه نمکی

پژوهشگاه نیرو-جهاد دانشگاهی

9

96

مشاور مجری طرح جامع توسعه پایدار، تهیه پیوستهای حقوقی و مهندسی قرارداد EPC طرح های بازیافت و مصرف گاز فلر و قراردادهای Finance خارجی، تهیه اسناد قرارداد های حقوقی GCF (Green Climate Fund)،

شرکت ملی نفت ایران-شرکت نفت و گاز پارس

10

90

Flow Assurance و تحليل ديناميکي خطوط لوله نفت حوزه يادآوران

شرکت تهران جنوب

11

93

خدمات طراحی و مهندسی سیستم بازیافت و مصرف گاز های ارسالی به فلر - پالایشگاه سوم پارس جنوبی - مطالعات فنی- اقتصادی- و طراحی مفهومی و پایه و تهیه اسناد مناقصه بین المللی

شرکت ملی نفت ایران - نفت و گاز پارس

12

93

خدمات طراحی و مهندسی سیستم بازیافت و مصرف گاز های ارسالی به فلر - پالایشگاه دوم پارس جنوبی - مطالعات فنی- اقتصادی- و طراحی مفهومی و پایه و تهیه اسناد مناقصه بین المللی

شرکت ملی نفت ایران - نفت و گاز پارس

13

93

خدمات طراحی و مهندسی سیستم بازیافت و مصرف گاز های ارسالی به فلر شرکت پتروشیمی جم- مطالعات فنی- اقتصادی- و طراحی مفهومی و پایه و تهیه اسناد مناقصه بین المللی

شرکت ملی نفت ایران - نفت و گاز پارس

14

92

امکان سنجی استفاده از گاز دی اکسید کربن جداشده از تصفیه اتان Purging/ Sweeping Gas در سیستم های فلرینگ و کاهش میزان فلرینگ پالایشگاه های گاز

شرکت نفت و گاز پارس - دانشگاه صنعت نفت

15

92

مهندسی پایه و تفصیلی سیستم تزریق LPG تولیدی پالایشگاه چهارم به خط IGAT3

مجتمع گاز پارس جنوبي

16

93

انجام بازاريابي (برآورد مصرف گاز) و طراحي شبكه توزيع منطقه پرديسان به منظور كنترل شبكه مزكور و رفع تنگناهاي شبكه گاز

شرکت ملی گاز استان قم

 

17

90

طراحی خطوط تغذیه و توزیع شبکه در روستاهای استان گلستان

شرکت گاز استان گلستان

 

18

89

افزايش راندمان و بهره‌وري خطوط/شبکه‌هاي انتقال گاز و كاهش مصرف سوخت در ايستگاه‌هاي تقو‌يت فشار

شرکت خطوط انتقال گاز ایران

 

19

89

بهينه‌سازی مصرف سوخت (انرژی) در يک سيستم انتقال گاز از ورودی ايستگاه اول تا ورودی ايستگاه دوم

شرکت خطوط انتقال گاز ایران

 

20

88

شبيه سازي و بنچ مارکینگ واحدهاي ريفرمينگ و تبديل کاتاليستي و تبدیل هيدروژنی با استفاده از پتروسيم

پالایشگاه نفت اصفهان

 

21

86

طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ مصرف انرژي و مواد واحد PX

پتروشيمي بوعلي سينا

 

22

86

طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحد LPG Recovery

شركت پالايش نفت تبريز

 

23

84

طراحي بيش از 350 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز ، خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح استان ، شركت گاز استان کهکيلويه و بوير احمد

شرکت گاز کهکيلويه و بوير احمد

 

24

85

طراحي بيش از 200 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز ، خطوط انتقال و ايستگاه هاي تقليل فشار در سطح استان سمنان

شركت گاز استان سمنان

 

25

85

طراحي 350کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح شهرستان تهران، با همكاري شركت ژرف افلاك شريف

شركت گاز استان تهران

 

26

86

طراحي 250کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح شهرستان دماوند، با همكاري شركت مديريت انرژي پويا

شركت گاز استان تهران

 

27

86

طراحي 300کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح استان يزد، با همكاري شركت مديريت انرژي پويا

شركت گاز استان يزد

 

28

86

برگزاري بيش از 240 کارگاه تخصصي در زمينه مهندسي فرآيند در واحدهاي پتروشيمي، پالايشگاه‌هاي نفت وگاز و مراكز دانشگاهي و پژوهشي

وزارت نفت

 

29

87

مسيريابي خط انتقال نفت از گوره تا  بندرعباس، بندر هرمز و جاسك در بعد GIS و محسابات هيدروليكي و بهينه سازي آن

شركت رادها (شركت خطوط انتقال نفت شركت ملي نفت ايران)

 

30

85

طراحي سيستم بهينه‌سازي ديناميكي (پويا) برج‌هاي BTX واحد فراورش بندر امام جهت استحصال تولوئن خالص، شركت فرآورش

شركت پتروشيمي بندر امام

 

31

91

بررسی و طراحی سيستم Anti-Surge های Cold /Hot کمپرسورهای واحد‌های 106 فازهای 20 و 21 گاز پارس جنوبی

شرکت OTCC

 

32

91

مطالعات ديناميکی  و Flow Assurance خطوط انتقال نفت خام و کندانسيت طرح قشم

شرکت OTCC

 

33

91

مطالعات ديناميکی  و Flow Assurance خطوط انتقال نفت خام طرح آزادگان

شرکت تهران جنوب

 

34

90

بازنگری طراحی پایه و مطالعات افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم پارس جنوبي فازهای 6و7و8

مجتمع گاز پارس جنوبي

 

35

89

مهندسی پایه و تفصیلی اصلاح Slug catcher ها و اتصال خطوط فرایندی پالایشگاه اول و دوم و 400 و 500

پالایشگاه گاز پارسيان

 

36

95-97

موارد متعدد در زمینه طراحی پایه و تفصیلی و تهیه گزارش های ارزیابی فنی و افتصادی واحدهای مینی پالایشگاه، واحدهای تولید قیر، واحدهای تصفیه روغن...

شرکت نوآوران قیر جنوب

 

37

شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما (هلدینگ خارزمی بانک صادرات)

 

38

شرکت نفتی پتروآموت پویا

 

39

شرکت افزون روان شیمی

 

40

شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس

 

41

شرکت آمیتیس

 

42

....