شرکت های همکار

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پتروشیمی بیستون

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 4و5

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

پژوهشگاه صنعت نفت

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 2و3

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 6،7و8

مجتمع گاز پارس جنوبی

 

شرکت سازه پردازی

شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران

پژوهشگاه نیرو

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پترو آموت پویا

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

شرکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮربو کمپرسور نفت

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

شرکت پتروشیمی ره آوران فنون

شَرکت تهران جنوب

 

شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت پارس آتی رو غرب

شرکت پالایش گاز پارسیان