مشاهده سياهه نرم افزاری...

رديف

تاريخ شروع

عنوان پروژه

کارفرما

1

97

تهیه Fluid Package برای انجام محاسبات مخلوطهای آمین و وارد نمودن اطلاعات محلول های فرموله شده به نرم افزار شبيه ساز HYSYS  همراه با سیستم های مخلوط آمین ها، مرکاپتانها، گازهای اسیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

2

93

توسعه سامانه مديريت آلودگی هوا در بخش نفت وگاز و پتروشيمی نصب در اينترانت شرکت ملی گاز ايران به صورت تحت Web

شرکت ملی گاز ایران- پژوشگاه صنعت نفت

3

93

ايجاد سيستم محاسبه و گزارش دهي آلاينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي براي پالايشگاه هاي گاز، ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار و خطوط انتقال گاز

پژوهشگاه صنعت نفت

4

91

طراحی و ساخت سیستم محاسبات و پايش زيست محيطی

پژوهشگاه صنعت نفت

5

90

تهيه سيستم شبيه‌ساز پيش بيني فرايند و آموزش اپراتور براي واحد ميعانات گازي NGL1200

مناطق نفت خیز جنوب

6

94

توسعه مدل مناسب تقاضای گاز طبیعی کشور در بخشهای مختلف مصرف شامل خانگی/تجاری، صنعت و نیروگاه (فاز تکمیلی درگاه اول)

شرکت ملی گاز ایران-مدیریت دیسپاچینگ و مدیریت

7

93

تهيه نرم افزار پيش بيني خواص ترموفيزيكي و تهيه بسته ترويجي نرم افزار GPNS

شرکت ملی گاز ایران

8

90

طراحی و ساخت سیستم یکپارچه مانیتورینگ و مدیریت فرآیند با استفاده از soft sensor و مدل سازی لحظه به لحظه در پالایشگاه فازهای 6و7و8 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبي

9

90

طراحی و ساخت سیستم محاسبات مخلوطهای آمین و وارد نمودن اطلاعات محلول های فرموله شده به نرم افزار شبيه ساز HYSYS

پژوهشگاه صنعت نفت

10

88

تهيه EXTENSION براي اتصال پايگاه داده واكنشهاي نفتي به HYSYS

پژوهشگاه صنعت نفت

11

87

تهيه و طراحي نرم افزار طراحي و شبيه­سازي حالت پايا و ديناميكي خطوط انتقال و شبكه شهري شركت ملي گاز ايران

شرکت ملي گاز ايران

12

87

تهيه نرم افزار جامع تحليل و مديريت مصرف انرژي، مواد و محاسبه ميزان گاز­هاي فلر

نفت و گاز پارس

13

88

طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ مصرف انرژي و مواد و آلاينده ها و فلر جهت فازهاي 4 و5 پالايشگاه گاز پارس جنوبي

نفت و گاز پارس

14

86

طراحي و پياده سازي سيستم طراحي و مهندسي شرکت ملي گاز ايران جهت محاسبات پيش بيني مصارف و Forecasting جهت استفاده در واحدهاي مهندسي شرکت ملي گاز ايران در سراسر كشور

شرکت ملي گاز ايران

15

88

طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي

پالايشگاه گاز پارسيان

 

16

84

طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي

پتروشيمي بيستون كرمانشاه

17

86

طراحي و ساخت سيستم اتاق كنترل مجازي واحد شيرين سازي

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

18

92

طراحی و پیاده سازی نرم افزار تجزیه وتحلیل داده های اندازه گیری شده از شبکه و تاسیسات گازاصفهان

شرکت گاز اصفهان

19

92

ارتقاء و بروز رسانی نرم افزار شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

شرکت ملی گاز ایران

20

92

توسعه مدل مناسب جهت برآوردتقاضای گازطبیعی کشور در بخشهای مختلف مصرف شامل خانگی/تجاری،صنعت و نیروگاه

شرکت ملی گاز ایران

21

86

طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده  واحد تقطير در خلاء و تقطير اتمسفريك

شركت پالايش نفت آبادان

22

85

طراحي و ساخت سيستم بهينه‌سازي واحد بازيافت اتان (105) از نظر مصرف انرژي برودتي در فازهاي 4 و 5،  مجتمع گاز پارس جنوبي

مجتمع گاز پارس جنوبي

23

86

طراحي سيستم پايش اطلاعات زيست محيطي مجتمع‌هاي تحت پوشش شركت ملي صنايع پتروشيمي  بخش HSE

شركت ملي صنايع پتروشيمي

24

84

ساخت سامانه مهندسي و سيمولاتور آموزش دهنده (E-VCR) و كتابخانه الكترونيكي (EL) واحد LPG شركت پتروشيمي بندر امام با همكاري پتروپردازان

شركت ره آوران فنون پتروشيمي

25

84

ساخت سامانه مهندسي و سيمولاتور آموزش دهنده (E-VCR) و كتابخانه الكترونيكي (EL) واحد NF شركت فراورش پتروشيمي بندر امام با همكاري پتروپردازان

شركت ره آوران فنون پتروشيمي

26

84

ساخت سامانه مهندسي و سيمولاتور آموزش دهنده (E-VCR) و كتابخانه الكترونيكي (EL) واحد شيرين سازي گاز شركت پتروشيمي رازي با همكاري پتروپردازان

شركت ره آوران فنون پتروشيمي

27

84

ساخت پايانه مهندسي و سيمولاتور آموزش دهنده (E-VCR) و كتابخانه الكترونيكي (EL) واحد BTX شركت فراورش پتروشيمي بندر با همكاري پتروپردازان

شركت ره آوران فنون پتروشيمي

28

85

بررسي مدارک فني واحد BTX بندر امام جهت کسب دانش فني مربوط به فلسفه کنترل واحد

شركت پتروشيمي بندر امام

29

85

بررسي فني و اقتصادي و امکان سنجي جايگزين واحد HAD با TDP جهت افزايش توليد Mixed Xylene

شركت پتروشيمي بندر امام