طراحی و ساخت واحد شیرين سازی مينی ريفاينری معيانات گازی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به تولید بنزین و گازوئیل وهمچنین عدم وابستگی به سایر کشور ها برای واردات بنزین و گازوییل از این رو شرکت گسترش فرآیند شریف اقدام به طراحی و ساخت واحد های مینی ریفاینری (mini refinery) نموداست.

نمایش بیشتر

واحد پالایش و مينی ريفاينری پیوسته میعانات و نفتا

با توجه به نیاز روز افزون کشور به تولید بنزین و گازوئیل وهمچنین عدم وابستگی به سایر کشور ها برای واردات بنزین و گازوییل از این رو شرکت گسترش فرآیند شریف اقدام به طراحی و ساخت واحد های مینی ریفاینری (mini refinery) نموداست.

نمایش بیشتر

طراحی ، نصب و راه اندازی مينی ريفاينری ناپيوسته (بچ- batch)

با توجه به نیاز روز افزون کشور به تولید بنزین و گازوئیل وهمچنین عدم وابستگی به سایر کشور ها برای واردات بنزین و گازوییل از این رو شرکت گسترش فرآیند شریف اقدام به طراحی و ساخت واحد های مینی ریفاینری (mini refinery) نموداست.

نمایش بیشتر

اجرای انواع پايلوت های صنعتی- نيمه صنعتی در ظرفيت های پايين

اجرای انواع پايلوت های صنعتی- نيمه صنعتی در ظرفيت های پايين

نمایش بیشتر

کراگينگ و سولفور زدايي مازوت و تبديل آن به گازوئيل و نفتای سولفور پايين

کراگينگ و سولفور زدايي مازوت و تبديل آن به گازوئيل و نفتای سولفور پايين

نمایش بیشتر