مینی پالایشگاه  مینی ریفاینری (Mini Refinery)

با توجه به نیاز روزافزون به انواع مشتقات نفتی واحد های پالایشگاهی و پتروشیمی افتتاح میشود اما نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند و زمان ساخت طولانی دارند که در مینی پالایشگاه اینگونه نیست با سرمایه گذاری کمی میتوان واحد های مختلف پالایشی افتتاح نمود.

نمایش بیشتر