شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

EPC واحد پالايشی سيستم ناپيوسته(BATCH) مواد سنگين و نيمه سنگين (مینی ریفاینری)

طراحی، ساخت و اجرای واحد Mini Refinery برای جداسازی و تصفيه شيميايي محصولات ميان تقطير توسط اين مجموعه بصورت پکيج کامل اجرا شده است. اين پکيج شامل واحدهای فرآيندی و Utility های مورد نياز آن واحد بوده است.


EPC