شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

تهيه سيستم شبيه¬ساز فرايندی و آموزشی اپراتور و اتاق کنترل مجازی فرآيندی

  •  طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحد LPG Recovery - شركت پالايش نفت تبريز
  • طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي- پالايشگاه گاز پارسيان- پتروشيمي بيستون كرمانشاه
  • طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي- شركت پالايش گاز سرخون و قشم 
  • طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده واحد تقطير در خلاء و تقطير اتمسفريك- شركت پالايش نفت آبادان
  •  طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای پالايشگاه گاز پارسيان - شركت پالايشگاه گاز پارسيان
  • طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای كارخانه گاز و گازمايع 1200

سيستم آموزش اپراتور (OTS) شبيه ساز مجازي واحد است كه بر پايه سيستم كنترل فرايند عمل مي نمايد و اپراتور ميتواند همانند يك واحد واقعي، واحد مجازي و شبيه سازي شده را كنترل نموده و عملكرد متناسب با تغييراتي را كه اعمال كرده، مشاهده نمايد. آموزش اپراتورهاي واحد صنعتي، اولين و اصلي ترين كاربرد نرم افزار OTS مي باشد. با استفاده از آن مي توان اپراتورها را قبل از راه اندازي يك واحد صنعتي، با فرايند و نحوه كار با آن آشنا نمود. استفاده از PFD و P&ID در كنار در اختيار بودن OTS به عنوان نمونه واحد، باعث آشنايي سريع اپراتور با واحد مي گردد. همچنين به دليل شبيه سازي مناسب به كار رفته در ساختار اين نرم افزار، كاربر ميتواند با تغييراتي كه در واحد اعمال مي نمايد بيش از پيش نسبت به فرايند مسلط گشته و ارتباط بسياري از پارامترهاي مهم كه در فرايند واقعي به يكديگر مرتبط مي باشند را بهتر درك نمايد. شبيه‌ساز‌هاي آموزشي( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.


تهيه