شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

بازنگري طراحي مفهومي و انجام مطالعات پايه‌ به منظور انجام تغييرات لازم در واحد بهره‌برداري موجود آب تيمور براي كاهش ميزان H2S نفت خام به 15 قدم

هدف از اجراي اين پروژه بررسي پتانسيل‌هاي واحد بهره برداري آب تيمور به منظور کاهش ميزان H2S نفت خام با حفظ ساير مشخصه‌هاي نفت خام توليدي بوده است. بنابراين بعد از بررسي شرايط واحد موجود و تاريخچه عملکرد عملياتي آن و در مرحله بعد طراحي و انجام تست ران های ميداني و انجام تستهاي آزمايشگاهي، راهکارهاي عملي براي نيل به کاهش ميزان H2S نفت خام تا 15ppm ارايه شد. لازم به ذکر است که بعد از بررسی لاگ شیت های واحد ، میزان H2S نفت خام کنونی، پس از عبور از برج استریپر سرد حدود 250ppm بوده است. کارفرمای این پروژه شرکت مناطق نفتخیز جنوب بوده و با همکاری این شرکت و پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی به انجام رسیده است


بازنگري