شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

خلاصه خدمات مجموعه

 1. مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
 2. انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه صنایع فرآیندی
 3. کارشناسی اقتصادی سرمایه گذاری
 4. کارشناسی و مقایسه فرآیندهای مختلف
 5. طراحی مفهومیconceptual design واحدهای صنایع فرآیندی شامل مطالعات امکان سنجی، تعیین فاکتور عملیاتی سالانه، خصوصیات تسهیلات فرآیندی و تهیه نقشه خطوط فرآیندی PFD
 6. طراحی تفصیلی واحدهای صنایع فرآیندی (شامل تعیین مشخصات مورد نیاز دستگاه ها، نقشه جانمایی کامل واحد و تهیه نقشه های کامل PFD و P&ID واحد(
 7. طراحی سه بعدی سیستم های لوله کشی (3D Piping Modeling )
 8. طراحی ادوات و تجهیزات فرآیندی
 9. تدوین فلسفه کنترل و طراحی سیستم کنترل فرآیند در واحد
 10. توسعه نرم افزار های کاربردی مرتبط با صنایع پائین دست نفت و گاز
 11. بررسی مشکلات واحدهای پالایشگاهی و ارائه راهکار
 12. مدل‌سازی و شبیه‌سازی رایانه ای
 13. طراحی شبکه فلر
 14. فرآیندهای شیمیایی
 15. طراحی خطوط انتقال گاز و مایع
 16. مخازن تحت فشار
 17. جانمایی سه بعدی واحد
 18. بررسی تکنولوژی‌های نوین در زمینه نفت و گاز
 19. تعیین شرایط تشکیل و ممانعت از تشکیل هیدرات گاز طبیعی در خطوط انتقال
 20. بازیابی هیدروکربن ها و مواد با ارزش از گازهای ارسالی به فلر و کاهش گازهای ارسالی به فلر


خلاصه
<