شرکت مهندسین مشاور گسترش فرآیند شریف
فارسی English
گسترش فرایند شریف

مطالعات امکان سنجی Feasibility Study

مطالعات امکان سنجی Feasibility Study

مطالعات امکان سنجی اولین قدم برای طراحی واحد های فرآیندی محسوب میگردد.

این بخش از طراحی قدم مهمی تلقی میگردد لذا در این قسمت به بررسی عوامل مهمی پرداخته میشود که میزان بازدهی طرح را مشخص میکند.

 

مباحث بررسی شده در این مرحله شامل موارد ذیل میباشد

 1. این طرح ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر؟
 2. بررسی نحوه تامین دانش فنی (License)
 3. مشخص کردن مقدار سرمایه گذاری اولیه
 4. بررسی منطقه جغرافیایی و محیط زیستی
 5. بررسی محل احداث کارخانه
 6. بررسی ظرفیت تولید بهینه (میزان بازده طرح)
 7. بررسی نحوه تامین مواد اولیه
 8. بررسی بازار فروش محصولات
 9. انتخاب محصول تولیدی بر مبنای تقاضای بازار
 10. مشخص کردن زمان بازگشت سرمایه

 

نرم افزار های مورد استفاده در این مرحله شامل موارد ذیل میباشد

 • Microsoft Office
 • Comfar

 

هدف از این مطالعه اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در پروژه میباشد.

 


مطالعات
<