تهیه سامانه مانیتورینگ انرژی، مواد و داشبرد مدیریتی تولید

تهیه سامانه مانیتورینگ انرژی، مواد و داشبرد مدیریتی تولید

سامانه تحت وب PMS مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا امکان محاسبه، پایش و گزارش انواع پارامترهای فرآیندی، جرم، انرژی و محیط‌زیست را فراهم می‌نماید.

سامانه PMS BSPC

گسترش فرآیند شریف

 

             سامانه PMS BSPC

 

         

 

سامانه PMS BSPC

سامانه تحت وب [1]PMS مجتمع پتروشیمی بو علی سینا امکان محاسبه، پایش و گزارش انواع پارامترهای فرآیندی، جرم، انرژی و محیط‌زیست را فراهم می‌نماید. این سامانه در حال حاضر تحت وب بوده و با استفاده از اطلاعات اخذ شده از سیستم DCS به صورت دینامیکی محاسبات را انجام داده و نتایج را در پایگاه داده ذخیره می‌نماید و نتایج در قالب انواع نمودار و جدول در قالب صفحات وب و همچنین خروجی اکسل ارائه می گردد. 

سامانه PMS BSPC1

گسترش فرآیند شریف

سامانه PMS BSPC1

 

قابلیت‌های نرم‌افزاری سامانه

●  قابلیت اتصال تعداد نامحدودی کاربر و استفاده همزمان از سامانه مانیتورینگ

●  قابلیت ایجاد انواع دسترسی‌ها و ایجاد کاربرهای متعدد با دسترسی‌های مختلف به گزارشات سامانه بصورت ديناميکی

●  یکپارچگی اطلاعات و ذخیره نتایج در دیتابیس از روز شروع به بهره برداری از سامانه

●  قابلیت انجام محاسبات به ازای سال‌های ماقبل چنانچه اطلاعات سیستم کنترل در دسترس باشد

●  قابلیت تولید دینامیکی نمودار، جدول و گزارش مطابق با نیاز و سلیقه کاربر و قابلیت به اشتراک‌گذاری آن با سایر کاربران

●  قابلیت شخصی‌سازی تمامی نمودارها، جداول و گزارشات

●  قابلیت ارسال پیام به کاربران سامانه به صورت آنلاین

●  قابلیت دریافت پیام از کاربران سامانه به صورت آنلاین

●  قابلیت درج اظهار‌نظر و ایجاد تالار گفتگو به ازای هریک از جداول، نمودار و گزارش های موجود در سامانه به صورت آنلاین

●  ارائه گزارش در قالب جدول و نمودار به ازای تجهیزات فرآیندی و محاسبات جرم و انرژی و محیط زیست

●  ارائه گزارش در قالب صفحات DCS به منظور دسترسی آسان‌تر  مطابق با صفحات مشابه موجود

●  قابلیت گزارش‌گیری در بازه زمانی‌های مورد نظر کاربر

●  قابلیت ارائه گزارش در بازه زمانی ده روز آخر، سی روز آخر، فصلی، شش ماهه و یک ساله

●  ارائه نتایج محاسباتی و مقایسه آنها به همراه مقادیر طراحی، هدف و حداقل و حداکثر

●  امکان پشتیبان گیری از پایگاه داده

 

1قابلیت‌های نرم‌افزاری سامانه
قابلیت‌های نرم‌افزاری سامانه2
قابلیت‌های نرم‌افزاری سامانه3

گسترش فرآیند شریف

قابلیت های محاسباتی سامانه

●  انجام محاسبات موازنه جرم و انرژی کل مجتمع و هریک از واحدهای فرآیندی با استفاده از خواص ترمودینامیکی شبیه‌سازی شده با اطلاعات عملیاتی

●  انجام محاسبات خواص ترمودینامیکی و ترموفیزیکی با استفاده از شبیه‌سازی و بر اساس دما و فشار عملیاتی

●  قابلیت استفاده از ترکیب درصد ثبت شده در سيستم LIMS برای محاسبه راکتورها و ساير تجهیزات

●  انجام محاسبات مربوط به پمپ‌ها، مبدل‌های حرارتی، کوره‌ها، برج ها، کمپرسورها، کولرهای‌هوایی و راکتورها با استفاده از خواص ترمودینامیکی شبیه‌سازی شده با اطلاعات عملیاتی

●  محاسبه موجودی مخازن با استفاده از خواص ترمودینامیکی شبیه‌سازی شده با اطلاعات عملیاتی

●  محاسبه توان، هد و بازده در پمپ ها بر اساس منحنی عملکرد

●  محاسبه بار حرارتی سمت پوسته و لوله در مبدل‌های حرارتی با استفاده از خواص ترمودینامیکی شبیه‌سازی شده با اطلاعات عملیاتی

●  محاسبه بار حرارتی در کولرهای هوایی با استفاده از خواص ترمودینامیکی شبیه‌سازی شده با اطلاعات عملیاتی

●  محاسبه بار حرارتی ریبویلرها با استفاده از موازنه انرژی در يک محدوده خاص

●  محاسبه بار حرارتی قسمت‌های تششع، جابه‌جایی و اکونومایزر کوره

●  محاسبه بازده حرارتی قسمت‌های تششع، جابه جایی و اکونومایزر در کوره‌ها

●  محاسبه انرژی هدر رفته در قسمت‌های مختلف کوره و دودکش

●  محاسبه میزان نشر آلاینده‌هایی همچون CO2، SO2، CO، NOx،  N2O، CH4، VOC و مواد سمی ناشی از احتراق در کوره‌ها

●  محاسبه میزان فلرینگ هر یک از منابع،  هر یک از واحد ها و کل مجتمع

●  محاسبه مقادیر نشر آلاینده‌هایی همچون CO2، SO2، CO، NOx،  N2O، CH4، VOC و مواد سمی ناشی از فلرینگ

●  محاسبه بازده آدیاباتیک و پلی تروپیک در کمپرسورها و توربین ها

●  برقراری موازنه جرم حول برج ها و محاسبه نسبت برگشتی و نسبت بخار شدن سیال در برج ها

●  استخراج ضرایب منحنی‌های عملکرد پمپ‌ها و ترسیم منحنی آنها

●  محاسبه انواع اندیس‌های انرژی و جرم برای تجهیزات، واحدها و کل مجتمع

●  محاسبه LHSV، درصد تبديل، تبديل تعادلی، نسبت هیدروژن به هیدروکربن و بالغ بر بیست پارامتر دیگر در راکتورها که بسته به نوع راکتور متفاوت می‌باشد.

 

قابلیت های محاسباتی سامانه1
قابلیت های محاسباتی سامانه2
قابلیت های محاسباتی سامانه3
قابلیت های محاسباتی سامانه4
قابلیت های محاسباتی سامانه5

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: