تهیه سیستم شبیه ساز فرآیندی و آموزشی اپراتور اتاق کنترل مجازی فرآیندی

تهیه سیستم شبیه ساز فرآیندی و آموزشی اپراتور اتاق کنترل مجازی فرآیندی

شبيه‌ساز‌هاي آموزشي ( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند1

گسترش فرآیند شریف

         سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند1

 

        شبيه‌ساز‌ی هاي آموزشي ( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

● طراحی و ساخت سیستم اتاق کنترل مجازی واحد - LPG Recovery شرکت پالایش نفت تبریز

● طراحی و ساخت سیستم اتاق کنترل مجازی - پالایشگاه گاز پارسیان - پتروشیمی بیستون کرمانشاه

● طراحی و ساخت سیستم اتاق کنترل مجازی - شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

● طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده واحد تقطير در  و تقطير اتمسفريك- شركت پالايش نفت آبادان

● طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده واحد تقطير در  و تقطير اتمسفريك- شركت پالايش نفت آبادان

● طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای پالايشگاه گاز پارسيان - شركت پالايشگاه گاز پارسيان

● طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای كارخانه گاز و گازمايع 1200 

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند2

گسترش فرآیند شریف

  • سيستم آموزش اپراتور  (OTS)

- این سیستم شبيه ساز مجازي واحد است كه بر پايه سيستم كنترل فرايند عمل مي نمايد، و اپراتور مي‌تواند همانند يك واحد واقعي، واحد مجازي و شبيه سازي شده را كنترل نموده و عملكرد متناسب با تغييراتي را كه اعمال كرده را مشاهده نمايد.

- آموزش اپراتورهاي واحد صنعتي، اولين و اصلي ترين كاربرد نرم افزار OTS مي‌باشد. با استفاده از آن مي‌توان اپراتورها را قبل از راه اندازي يك واحد صنعتي، با فرآيند و نحوه كار با آن آشنا نمود. استفاده از PFD و P&ID در كنار در اختيار بودن OTS به عنوان نمونه واحد، باعث آشنايي سريع اپراتور با واحد مي گردد. همچنين به دليل شبيه سازي مناسب به كار رفته در ساختار اين نرم افزار، كاربر ميتواند با تغييراتي كه در واحد اعمال مي‌نمايد بيش از پيش نسبت به فرايند مسلط گشته و ارتباط بسياري از پارامترهاي مهم كه در فرآيند واقعي به يكديگر مرتبط مي‌باشند را بهتر درك نمايد.

شبيه‌ساز‌هاي آموزشي (( OTS و مهندسي اتاق کنترل مجازي  (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند3

گسترش فرآیند شریف

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند2

سيتم آموزش دهنده مجازی يا OTS چيست؟

در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد. شبيه‌ساز‌هاي آموزشي( OTS )  و مهندسي اتاق کنترل مجازي  (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده، و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد. در يك سيستمOTS  VCR و كاربر امكان مي‌يابد تا همانند يك سيستم كنترل واقعي، تنظيمات كنترلرهاي واحد و شرايط عملكرد تجهيزات را مشاهده كرده و با تغيير هر يك از آنها، تاثير آن را بر روي شرايط ديگر تجهيزات به صورت ديناميکي مشاهده نمايد. اين سيستم همانند يك سيستم كنترل واقعي، شرايط و آلارم‌هاي واحد را در هر لحظه چك كرده و در صورتي كه هر يك از شرايط Inter Lock ها به وقوع بپيوندد، همانند يك اينترلاك واقعي عمل كرده و طبق جدول وظايف اينترلاك‌ها، شروع به از كاراندازي تجهيزات در شرايط بحراني كرده و در صورت لزوم, شروع به اجراي فرايند از كار اندازي واحد در شرايط اضطراري يا  ESDمي‌نمايد. همچنين كاربر در اين سيستم قادر است تا همانند يك اتاق كنترل واقعي، اقدام به راه اندازي يا SU از كار اندازي يا  ESD، و كنترل واحد در حال كار نمايد. 

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند4

گسترش فرآیند شریف

مزايای سيستم OTS چيست؟

مزاياي كلي سيستم‌هاي اتاق کنترل مجازی (VCR) و فوايد اقتصادي آن در ادامه به طور خلاصه ليست شده است:

● استفاده بهينه از ظرفيت واحدها

● كاهش زمان و هزينه آموزش

● امکان مطالعات و تحقيقات بر روي فرايند با هزينه کمتر، تست تصميمات قبل از اعمال به فرآيند

● ايجاد شناخت از سيستم هاي كنترل (حلقه­‌هاي کنترلي و عملکرد Interlock­ها)

● افزايش ايمني واحد با كاهش خطاهاي انساني

● قضاوت در مورد صحت عملكرد دستگاه‌هاي اندازه گيري با استفاده از داده‌هاي محاسبه شده توسط شبيه ساز

● بهبود مديريت فرايند

● افزايش ايمني در فرايند

● كاهش هزينه‌هاي واحد با كاهش تعداد از كاراندازي‌هاي اضطراري ESD

● شناسايي نقاط گلوگاهي از طريق مطالعات موردي

● افزايش سودآوري واحد با كاهش محصولات Off Spec

● آموزش پرسنل جديد الورود

● افزايش قابليت­هاي پرسنل و افزايش اعتماد به نفس در آنها

● حفظ و ارتقاء تجربيات پرسنل

● آموزش مفاهيم كلي فرايند

● آموزش پرسنل براي كار در يك واحد جديد و يا مشابه

● افزايش كارائي افراد در حال کار در واحد

● ارزيابي عملکرد سيستم هاي کنترل کننده فرايند

● آموزش و تمرين روند راه اندازي / از کار اندازي تجهيزاتShut down) (Start up

● جلوگيري از بروز استرس در پرسنل با آموزش شرايط بحراني بدون ايجاد خطر در فرآيند و افزايش عكس العمل پرسنل در هنگام ايجاد شرايط اضطراري

● امكان افزايش سرعت شبيه سازي فرايند و در نتيجه افزايش سرعت عكس العمل اپراتور در مقابل رويدادهاي پيش بيني نشده

● سامان دهي آموزش پرسنل و مديريت منسجم آن

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند5

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: