سامانه پيش‌بينی مصرف گاز روزانه کشور (GLFS)

سامانه پيش‌بينی مصرف گاز روزانه کشور (GLFS)

با توجه به اهميت برنامه‌ريزي توليد در جهت مديريت توزيع گاز در خطوط شبکه لازم است تا مقدار مصرف گاز در روزهاي آتي با دقت مناسب پيش‌بيني گردد.

1GLFS

گسترش فرآیند شریف

                  

 

با توجه به اهميت برنامه‌ريزي توليد در جهت مديريت توزيع گاز در خطوط شبکه لازم است تا مقدار مصرف گاز در روزهاي آتي با دقت مناسب پيش‌بيني گردد. در سامانه حاضر پيش‌بيني گاز کشور تا ۱۵ روز صورت مي‌گيرد. همچنين علاوه بر پيش‌بيني مصرف کل کشور، مصرف به تفکيک هر استان و مناطق عملياتي به صورت روزانه پيش‌بيني می‌گردد. براي انجام اين پيش‌بيني از تجربيات متخصصين ديسپچينگ شرکت ملي گاز به صورت يک سيستم خبره استفاده و وارد سامانه گرديده است تا با وارد کردن تجربيات انساني در کنار روش‌هاي آماري و هوش مصنوعي، مقدار خطاي پيش‌بيني حداقل شود.

GLFS2
GLFS3
GLFS4
GLFS5
GLFS10
GLFS11
GLFS6
GLFS7
GLFS8
GLFS9

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: