نرم‌افزار بهينه‌ساز ايستگاه تقويت فشار گاز (CSOS)

نرم‌افزار بهينه‌ساز ايستگاه تقويت فشار گاز (CSOS)

عمليات كارآمد در خطوط انتقال گاز باعث كاهش انرژي ناشي از تراكم به ازاي يك كمپرسور مي‌گردد. يك خط بهينه شده نيازمند مينيمم‌ سازي سوخت، برق و هزينه نگهداري است.

CSOS

گسترش فرآیند شریف

عمليات كارآمد در خطوط انتقال گاز باعث كاهش انرژي ناشي از تراكم به ازاي يك كمپرسور مي‌گردد. يك خط بهينه شده نيازمند مينيمم‌سازي سوخت، برق و هزينه نگهداري است. وجودAir Cooler ها در ايستگاه‌ها تأثيرات زياد در بهينه‌شدن پارامترهاي ذكر شده دارد. خنك‌كردن گاز باعث بالارفتن بازدهي، افت فشار كمتر در خط انتقال و مصرف سوخت كمتر در ايستگاه مي‌گردد. از نظر ميزان مصرف برق، كولرها جزء پرمصرف‌ترين دستگاه‌هاي موجود در ايستگاه هستند. هدف اصلي تهيه نرم‌افزار CSOpt بهينه‌كردن کارکرد عملياتی سيستم خنك‌كن يا مينيمم‌كردن مصرف سوخت با كنترل مصرف برق در هنگام بهره‌برداري كولرها با درنظرگيری ميزان پک خط تا ايستگاه بعدی در سيستم‌هاي خط انتقال است.

 

گسترش فرآیند شریف

لینک های مرتبط: