شرکت گسترش فرآیند شریف

معرفی شرکت گسترش فرآیند شریف

شرکت مهندسين مشاور گسترش فرآيند شريف توسط جمعي از متخصصان علمي و فني كشور و با هدف ارايه خدمات مشاوره فني، مهندسي و پژوهشي در زمينة صنايع فرآيندي و به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، در سال 1384تأسيس گرديده است. سرمايه اصلي شركت، در اختيار داشتن نيروهاي مستعد و نخبه و نيز برخورداري از مشاوره علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مشاوران صنعتي است.

عضويت و همکاري در انجمن هاي علمي-تخصصي

  • عضويت در باشگاه دانش پژوهان جوان
  • عضو انجمن صنفي شرکتها و موسسات پژوهشي صنايع نفت وگاز و پتروشيمي
  • قطب پژوهشي تحقيقات کنترل وشبيه سازي و بهينه سازي و طراحي فرايند وزارت نفت
  • عضويت در گروه شبيه¬سازي و مدلسازي پژوهش و فناوري پتروشيمي
  • همکاري با دانشگاه صنعت نفت و انجام پروژه¬هاي متعدد پژوهشي
  • همکاري با شرکت راه آوران فنون پتروشيمي و انجام خدمات آموزشي تخصصي و نرم افزاري
  • عضويت در مرکز ايده پردازان پژوهشگاه صنعت نفت
  • عضويت در انجمن مهندسي شيمي ايران
  • همکاري در پروژه¬هاي پژوهشي پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي