فلر و زباله سوز آرين اطلس

سیستم فلر دستگاه احتراقی است که در واحدهای صنعتی همچون پالایشگاه‌های نفت و گاز و يا چاه‌های نفتی و گازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تاسیسات صنعتی، سیستم فلر به طور عمده برای سوختن گازهای آزاد شده از...

*طراحی ساخت و راه اندازای واحد پالایشگاهی مینی ریفاینری برای تولید گازوییل، حلال و بنزین خام (شامل واحدهای تقطیر، کوره های فرایندی، کوره های روغن داغ، سیستم کنترل و مخازن و مبدل‌های حرارتی)

طراحی ساخت و راه اندازای واحد پالایشگاهی مینی ریفاینری برای تولید گازوییل، حلال و بنزین خام (شامل واحدهای تقطیر، کوره های فرایندی، کوره های روغن داغ، سیستم کنترل و مخازن و مبدل‌های حرارتی

...