طراحی ، نصب و راه اندازی مينی ريفاينری ناپيوسته (بچ- batch)

                       

مقدمه

پالايشگاههاي نفت در مقیاسهای مختلف با هدف تبديل انواع نفت خام و يا ميعانات گازي به فرآورده­هاي قابل استفاده توسط مصرف کنندگان متنوع ايجاد مي­شوند. بدون شک دسترسي به منابع خوراک هيدروکربوري، بزرگي و تنوع بازار فرآورده­هاي پالايشگاهي و فناوري هاي منجر به توليد اقتصادي اين محصولات، مهم ترين عوامل تاثیرگذار بر مکان احداث پالايشگاه، ظرفيت آنها و همچنین تکنولوژی مورد ایتفاده در آنها مي باشند. در گذشته از آنجا که توليد نفت خام از ميادين بزرگ با ظرفيت و طول عمر بالا، امکان پذير بوده است و از سوي ديگر مصرف فرآورده ها در نقاط خاصي از کشور متمرکز شده و همچنين راندومان توليد در فناوريهاي موجود پايين بوده است، توجيهات کافي براي احداث پالايشگاههاي با ظرفيت بالا وجود داشته­است. مجموعه عوامل فوق تمايل به بالا بردن ظرفيت واحدهاي توليد فرآورده را افزايش داده و اقتصاد متوسط پالايشگاهها را با افزايش ظرفيت جبران نموده است. نگاهي به گذشته و توقف روند احداث پالايشگاههاي بزرگ در کشور و اتفاقات سالهاي گذشته نشان دهنده تغييراتي در اتمسفر احداث پالايشگاه مي­باشد. تغييراتي از قبيل عمومي شدن استفاده از فرآورده ها در کليه نقاط کشور، رشد جمعيت شهرها و در نتيجه پراکندگي مراکز مصرف، وجود خطوط لوله نفت خام در گستره بزرگتري از کشور، افت توليد ميادين نفت و گاز بسيار بزرگ و لزوم به توليد رساندن ميادين کوچکتر در اقصي نقاط کشور، امکان يافتن واردات نفت خام از مبادي خارج از کشور (همانند طرح سوآپ) و همچنين دستيابي به فناوريهاي جديدتر و اقتصادي، توجيهات مناسبي براي احداث پالايشگاههاي کوچک و پراکنده در سطح کشور ایجاد می­کنند. به اين ليست از دلايل مي­توان توجيهاتي نظير افزايش ضريب اطمينان در امنيت ملي در اثر پراکنده کردن واحدهاي توليد فرآورده­هاي نفتي را نیز افزود. همچنين در خصوص کشورهاي همانند ايران که از وسعت سرزميني بالايي برخوردارند، پراکنده کردن واحدهاي توليد فرآورده با ملاحظه دسترسي به منابع خوراک، منجر به کاهش هزينه هاي حمل و نقل فرآورده­ها مي گردد. با ذکر دلايل فوق مي تون به برداشت مناسبي از تعريف واحدهاي پالايشگاههاي با ظرفيت پايين دست يافت.
واحدهای پيوسته، نيمه پيوسته و ناپيوسته (Batch)

واحدهای مينی رفاينری می توانند به سه صورت کلی طراحی شوند. زمانی که خوراک ورودی واحد، خوراک ثابتی باشد و دارای ظرفيت بالايي داشته باشد واحد ارا بصورت پيوسته طراحی می کنند. در صورت طراحی واحد بصورت پیوسته، نیاز به سيستم کنترل و اتوماسيون بالايي می باشد که محصولات را با مشخصه های از پيش تعيين شده توليد نمايد. در صورتی که خوراک واحد بسيار کم باشد و ميزان سرمايه در دسترس هم کم باشد واحد را بصورت ناپيوسته طراحی می کنند. اصولا در  زمينه های نفتی واحدهای ناپيوسته در ظرفيتهای بسيار پايين 10 تن تا 150 تن در روز معمول است. سيتسم ناپيوسته (بچ) نياز به ابزار کنترلی خيلی پيشرفته ندارد لذا هزينه سرمايه گذاری در اين زمينه بواسطه آن کم ميشود. اما معمولا سایز تجهیزات در مقايسه با واحد پيوسته تا حدودی بزرگتر می باشد. در صورتی که واحدی نياز به ظرفيت مرزی 100 تن تا 200 باشد می توان سيستم را به حالت نيمه پيوسته طراحی نمود. واحدهای سولفور زدايي به روش ODS میتواند بصورت پيوسته و ناپوسته عمليات گردد.

 

 

                             

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                       گالری تصاویر مينی ريفاينری