سامانه پايش سيستم جامع محيط زيست گاز (PEMSYS)

سامانه مانيتورينگ، محاسبات و تخمين انواع آلايندهای زيست محيطی قابليت محاسبه، تخمين و درج مستقيم انواع آلاينده‌‌ها را داراست. به جرات می توان اذعان نمود که اين سامانه دارای ماژول های منحصر...

سامانه نرم افزاری PEMSYS

سامانه PEMSYS تحت Web بوده و تمامی محاسبات انتشار آلاینده ها را مطابق با استانداردهای معتبر انجام داده و گزارش‌های مورد نیاز را به شکل خودکار تولید می‌نماید

شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

معمولا جهت پيش بينی پارامترهای مختلف گاز و تجهيزات انتقال گاز در بخشهای مختلف شبکه از شبيه سازها استفاده می گردد. نرم افزار GPNS امکان شبيه سازی شبکه را در حالات پایا و پویا (استاتيک و ديناميک) دار...

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز (NGPS)

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز در طراحی سيستم لوله‌کشی گاز، متقاضيان عمده از فشار 2 تا 60 پوند در حوزه‌های صنعتی و 1/4 پوند در حوزه‌های ساختمانی را مورد استفاده قرار می‌ ...