سامانه پيش‌بينی مصرف گاز روزانه کشور (GLFS)

1GLFS
1GLFS

                  

 

با توجه به اهميت برنامه‌ريزي توليد در جهت مديريت توزيع گاز در خطوط شبکه لازم است تا مقدار مصرف گاز در روزهاي آتي با دقت مناسب پيش‌بيني گردد. در سامانه حاضر پيش‌بيني گاز کشور تا ۱۵ روز صورت مي‌گيرد. همچنين علاوه بر پيش‌بيني مصرف کل کشور، مصرف به تفکيک هر استان و مناطق عملياتي به صورت روزانه پيش‌بيني می‌گردد. براي انجام اين پيش‌بيني از تجربيات متخصصين ديسپچينگ شرکت ملي گاز به صورت يک سيستم خبره استفاده و وارد سامانه گرديده است تا با وارد کردن تجربيات انساني در کنار روش‌هاي آماري و هوش مصنوعي، مقدار خطاي پيش‌بيني حداقل شود.

GLFS2
GLFS2
GLFS3
GLFS3
GLFS4
GLFS4
GLFS5
GLFS5
GLFS6
GLFS6
GLFS7
GLFS7
GLFS8
GLFS8
GLFS9
GLFS9
GLFS10
GLFS10
GLFS11
GLFS11