استفاده از دی اکسيد کربن Seal Gas

طراحی مفهمومی پروژه استفاده از دی اکسيد کربن در شبکه فلر1
طراحی مفهمومی پروژه استفاده از دی اکسيد کربن در شبکه فلر

                    

امکان سنجی استفاده از گاز دی اکسید کربن جداشده از تصفیه اتان Purging/--Seal Gas, Sweeping Gas در سیستم های فلرینگ و کاهش میزان فلرینگ پالایشگاه های گاز

استفاده از گاز بي اثر در سيستم فلر

در حال حاضر يکي از راهکارهاي عملي کاهش فلر و حرکت به سمت Zero Flaring استفاده از گازهاي بي اثر در سيستم نگهداري فلر بخصوص در بخش Tip فلر مي­باشد. در این بررسی استفاده از نتيروژن بعنوان يک گاز بي اثر که مي­توان آنرا در سايت براحتي توليد نموده بيشتر مد بود. مزاياي استفاده از نيتروژن شامل موارد ذیل است:

کاهش آلاينده­هاي ناشي از سوختن مانند گازهاي گلخانه­اي و يا مواد خام
قابليت توليد نيتروژن در سايت و قابليت دسترسي تکنولوژي آن
کاهش هزينه­ هاي نگهداري Tip به واسطه کاهش اثرات دماي بالا
يکي ديگر از محصولات جانبي توليد شده در پالايشگاه هاي گاز پارس جنوبي، گاز دي اکسيد کربن مي باشد. اين گاز در شرايط کاملا خالص به جز ايجاد اثر گلخانه اي، اثر سوء بهداشتي ديگري ندارد. اما به دليل همراه بودن آن با گازهاي ديگر نظير هيدروژن سولفوره و مقادير کمي گازهاي هيدروکربني سبک در فرآيند توليد مستقيما قابل تخليه به اتمسفر نمي باشد. گاز دي اکسيد کربن در مجتمع هاي گاز پارس جنوبي از تصفيي اتان حاصل مي شود. در اين پروژه امکان سنجی عملياتی استفاده از گاز دی اکسيد کربن بعنوان گاز  (Seal Gas) Sweeping Gas و Purging Gas  سيستم فلرهای گاز پارس جنوبی انجام شد. در اين پروژه طراحی مفهومی و PDP پروژه انجام گرديد که کليه هزينه ساخت و خطوط انتقال در آن تعيين شد. 

ردیف نتایج  توضیحات
1 کاهش ميزان فلرينگ مجتمع پالايشگاه سوم به مقدار 7/8 تن در روز (معادل MMSCMY 97) جايگزينی اين مقدار سوخت مصرفی در فلر با CO2
2 کاهش انتشار ton/year 005/177  گاز دی اکسيد کربن به محيط زيست  به دليل عدم سوزاندن گاز طبيعی
3 نياز به احداث واحد افزايش فشار CO2 جهت مصرف آن با هزينه معادل 9 ميليون دلار با هزينه گردش 507 هزار دلار در سال احداث واحد فشرده سازی گاز CO2 به واسطه کم بودن فشار آن در مجتمع
4 سود ناخالص توليدی با احتساب 10 سنت هر مترمکعب گاز معادل 7/9 ميليون دلار در سال -
5 با توجه به نمودار مالی پروژه شروع به کار پروژه ماه 16 و زمان برگشت سرمايه در ماه 29 -
6 قابل تعريف بعنوان پروژه CDM و سود آوری اضافه معادل 531 هزار دلار در سال به مدت 10 سال که کليه هزينه­های عملياتی را 100 % پوشش می­دهد. هر تن CO2 در بازار CDM معادل 3 دلار لحاظ شده است.


یکی از چالش­های پيش رو در پالايشگاه­های نفت و گاز، کاهش ميزان فلرينگ به صورت مختلف می­باشد تا کم ­کم بتواند به استانداردهای زيست محيطی جهانی برای هوای پاک نزديکتر گردند. هرچه نسبت ميزان فلرينگ پالايشگاه به ميزان توليد آن کاهش يابد، به همان نسبت پالايشگاه می­تواند به تعهدات ضمنی خود در کاهش آلاينده­های زيست محيطی عمل نمايد. فلرينگ در يک مجتمع به دو قسم حالت پايدار و شرايط اضطراری تقسيم بندی می­شود. شرايط اضطراری فلرينگ در برخی موارد اجتناب ناپذير می­باشد بطوريکه در برخی موارد علل فلرينگ غيرنرمال توسط کارشناسان معلوم می­باشد ولی به دلايل مختلف در بازه زمانی خاصی مجبور به اين کار می­شوند. برای مثال در شرايط زمستان در صورتی که به دلايلی بخشی از فرآيند دچار مشکل جزئی گردد، به دليل عدم توليد گاز در کشور ترجيح داده می­شود که فلرينگ از مقدار مجاز آن بيشتر گردد. اين دليل در خيلی موارد کاملا منطقی بود و مسايل بهداشتی، اجتماعی، سياسی و محيط زيستی بطور همزمان در نظر گرفته می­شوند.

طراحی مفهمومی پروژه استفاده از دی اکسيد کربن در شبکه فلر2
طراحی مفهمومی پروژه استفاده از دی اکسيد کربن در شبکه فلر

لینک های مرتبط :