امکان سنجی بازيافت فلر

                         

چگونگي تاثير فعاليت هاي بشر بر محيط زيست به عنوان يكي از مهمترين موضوعات سياستي از سا لهاي پاياني قرن بيستم همواره مورد بحث بوده است . به منظور بازيافت و مصرف گازهاي ارسالي به مشعل، شركت نفت و گاز پارس، طرح جامع توسعه پايدار پارس جنوبي، مقدمات لازم را فراهم آورده است. در این خصوص مطالعات فني، اقتصادي و امكان پذيري بازيافت و مصرف گازهاي ارسالي به مشعل در پالايشگاه دوم و سوم و مجتمع پتروشيمي جم توسط این شرکت انجام گردید. در مجتمع پالایشگاه دوم پارس جنوبی پس از بررسی‌های فنی کامل و دریافت سوابق داده های سیستم های کنترل، روش صحیحی برای تخمین میزان فلرینگ نرمال پالایشگاه تعیین گردید. بر اساس داده های پروژه ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور طراحی اولیه و تعیین شرایط تجهیزات صورت گرفته و ابعاد و احجام پروژه تعیین گردیده و نهایتاً ارزیابی فنی و اقتصادی از وضعیت پروژه به عمل آمد.

لینک های مرتبط :