انتقال تکنولوژی GTL-MTG

                     

   Process comparison of biomass-to-liquid (BtL) routes Fischer–Tropsch synthesis and methanol to gasoline | SpringerLink                                                                                  

 

 • عنوان طرح:

توليد بنزين یورو 4 و 5 از گاز طبيعی به روش GTL  از طريق تکنولوژی MTG

 • پيمانکار داخلی

شرکت گسترش فرآیند شریف به انتقال تکنولوژی و يک شرکت دارای رتبه يک نفت و گاز

 • صاحب تکنولوژی

 کشور آلمان

 •  شامل تکنولوژی های جديد و به روز
 1. توليد اکسيژن از هوا،
 2. توليد گاز سنتز،
 3. راکتور تبديل گاز سنتر دی متيل اتر و در ادامه هیدروکربن¬های رنج بنزين
 4. جداسازی محصولات (بنزين با مشخصات یورو 4)
 •  تجهیزات و ماشين آلات خط توليد

 کشور آلمان و سوييس

 • مواد اوليه

  مواد اوليه اين واحد خط گاز طبيعی است که از شبکه سراسری ميتوان از طريق خط لوله دريافت نمود.

 • نحوه توليد

 • توزيع محصولات در فرآیند

                                                       

 

                          

توضيحات تکميلی

امکان تولید بنزین با کیفیت بالا و با ارزش از گاز طبیعی

پس از بحران نفتی 1973 که باعث افزایش علاقه به سوخت های مصنوعی شد ،  این علاقه به زودی با کاهش قیمت نفت کاهش یافتبا این حال ، قیمتهای بالای انرژی امروز و عرضه انرژی ناپایدار باعث علاقه مجدد به سوختهای مصنوعی شده استو با رسیدن مشخصات بنزین به سطوح جدید سختی ، تکنولوژی  به نيازهای بازار پاسخ داده است.

بنزین مصنوعی جایگزین رقابتی برای بنزین پالایشگاهی و حامل های انرژی جدید استبر خلاف DME ، متانول و اتانول ، بنزین مصنوعی استانداردهای موجود بنزین را برآورده می کند ، بنابراین می تواند به عنوان سوخت فرا استراکچری استفاده شوداین بدان معناست که تولید می تواند دور از پالایشگاه ها انجام شود ، زیرساخت های موجود می تواند برای توزیع مورد استفاده قرار گیرد و موتورهای خودرو می توانند از آن به عنوان سوخت بدون تغییر استفاده کنند.

دو گزینه برای تولید بنزین

ما دو فرآیند تولید بنزین را به شما پیشنهاد می کنیم:

 • MTG (متانول به بنزین) - یک مسیر کارآمد که از متانول به عنوان واسطه استفاده می کند
 • STG (گاز سنتز به بنزین) - مسیر از گاز سنتز

اگر قبلاً کارخانه متانول دارید ، MTG انتخاب منطقی استاما برای واحدهای جيد ، انتخاب شما بستگی به نوع مواد اولیه مورد استفاده Plant ، هزینه های انرژی محلی و فلسفه سرمایه گذاری شما داردما با شما همکاری نزدیک خواهیم داشت ، به طور دقیق به کارخانه و فرآیندهای شما نگاه می کنیم تا به راه حلی برسیم که به بهترین نحو به شما در دستیابی به اهداف تجاری شما کمک می کند

 • بنزین متانول (MTG)

فرایند MTG اغلب اولین انتخاب برای Plant جدید نیست ،  بلکه راهی برای افزودن ارزش به تولید متانول در اختیار شما قرار می دهدبا استفاده از متانول به عنوان یک محصول متوسط ​​، فرآیند MTG برای مواد اولیه گاز طبیعی با استفاده از فناوریهای اصلاح بخار ما ، از جمله اختصاصی ما ، ایده آل استفناوری SynCOR برای تولید گاز سنتز

 • بنزین از گاز سنتز (STG)

در فرآیند STG ، سنتز متانول ، دی متیل اتر  (DME) و بنزین در یک حلقه سنتز قرار می گیرد و ابتدا گاز سنتز را به راکتور اکسیژنات (متانول/DME) منتقل کرده و سپس اکسیژناتها را در راکتورهای بنزینی به بنزین تبدیل می کندروند STG به ویژه برای مواد خام مانند زغال سنگ، حیوان خانگی کک یا زیست توده، همه از آن استفاده از یک فرآیند بر اساس تبدیل به گاز برای آماده سازی گاز سنتز (مخلوطی از H مناسب است 2 ، CO و CO 2 ) با2 : CO نسبت نزدیک به یک دو فرایند بسیار کارآمد

 • آماده سازی برای سنتز بنزین

با طراحی و تحویل کاتالیزورها به بیش از 100 کارخانه متانول مشتریان در سراسر جهان ، ما نه تنها فرآیندها را تا حد کارآیی پیش برده ایم ، بلکه بینش عمیقی از نیازهای مشتریان خود و چگونگی ارزش افزوده به دست آورده ایم. مشاغل آنها محصول نهایی اساساً ضروری است ، اما انتخاب فناوری هنگام تبدیل منبع کربن ، اقتصاد کلی کارخانه TIGAS determine را تعیین می کند ، زیرا مرحله آماده سازی گاز سنتز به طور معمول بیشترین بخش سرمایه ای نیروگاه را تشکیل می دهدهمه فن آوری های اصلاحی در هسته فناوری Topsoe هستند و بخشی از این دلیل است که ما همیشه کارآمدترین فرایند را برای پاسخگویی به تمام نیازهای شما پیدا می کنیمدر هر دو فرایند MTG و STG ، تولید بنزین بیش از 85 درصد از کل جریان محصول را تشکیل می دهدعلاوه بر بنزین ، یک محصول با ارزش دیگر گاز مایع (LPG) است که حدود 11-13 درصد از کل جریان محصول را تشکیل می دهداین تنها بخشی از گاز سوختی را باقی می گذارد و اطمینان می دهد که بازده کربن کارخانه شما بسیار بالا است

پس از آماده سازی گاز سنتز با گازدهی یا اصلاح بخار ، گاز سنتز بر اساس واکنشهای زیر سنتز اکسیژن را بر اساس سنتز متانول (MTG) یا سنتز متانول/DME (STG) انجام می دهد:


CO + 2H 2  ↔ CH 3 OH                  (1)
CO + H 2 O ↔ CO 2 + H 2              (2)
2CH 3 OH ↔ CH 3 OCH 3 + H 2 O (3)
 

بنزین از متانول یا DME

جریان محصول سنتز متانول/DME  با گاز بازیافت شده رقیق شده و مستقیماً وارد مرحله بعدی می شود: سنتز بنزیناین مرحله در راکتورهای بنزینی آدیاباتیک موازی صورت می گیرد که امکان بازسازی متناوب کاتالیزور را فراهم می کندمتانول و DME با توجه به واکنشها به بنزین تبدیل می شوند:


n CH 3 OH ↔ n (CH 2 ) + n H 2 O          (4)
n CH 3 OCH 3  ↔ n 2 (CH 2 ) + n H 2 O (5)

که در آن (CH 2 ) نشان دهنده کالا هیدروکربنواکنش خالص ممکن است به صورت زیر فرمول بندی شود:

Oxygenates (MeOH/DME) C 1-2 + C3-4 (LPG) + C5 + (بنزین) + H 2 0 + گرما (6)

واحد جدید ارتقاء بنزین (GUU) شامل یک مرحله کاتالیزوری اضافی است که در آن بنزین با بخش سنگین ایزومریزه می شود تا یک بخش بنزین با اکتان بالا تولید کندترکیب این با بنزین باقیمانده منجر به تولید بنزین با ارزش بالا مانند بنزین Euro V می شود.

رعایت استانداردهای ملی بنزین در مقیاس جهانی

بنزین مخلوطی از هیدروکربن ها (آروماتیک ، الفین ، نفتن  و پارافین) است و برای استفاده در موتورها ، نیازهای خاصی را برآورده می کندبسیاری از کشورها استانداردهای خود را برای اطمینان از برآورده شدن این الزامات ایجاد کرده اند.اين تکنولوژی اطمینان حاصل می کند که بنزین تولید شده با اکثریت قریب به اتفاق مشخصات ملی بنزین مطابقت دارد ، اگرچه تفاوت هایی برای مثال بین استاندارد آمریکایی ، Euro V و GB 1730 وجود دارد.

بنزین با کیفیت حتی بالاتر

بنزین خام ممکن است در مخزن معمولی بنزین مخلوط شود  یا با سایر معیارهای محصول خاص مطابقت داشته باشددر ساده ترین حالت ، حذف گازهای محلول باعث تثبیت محصول مایع می شود