تهیه سیستم شبیه ساز فرآیندی و آموزشی اپراتور اتاق کنترل مجازی فرآیندی

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند
سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند1

                  

 

 

شبيه‌ساز‌هاي آموزشي ( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

 • طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحد LPG Recovery - شركت پالايش نفت تبريز
 • طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي- پالايشگاه گاز پارسيان- پتروشيمي بيستون كرمانشاه
 • طراحي و ساخت سسيستم اتاق کنترل مجازي- شركت پالايش گاز سرخون و قشم
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده واحد تقطير در خلاء و تقطير اتمسفريك- شركت پالايش نفت آبادان
 • طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای پالايشگاه گاز پارسيان - شركت پالايشگاه گاز پارسيان
 • طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحدهای كارخانه گاز و گازمايع 1200

 

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند
سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند2

 • سيستم آموزش اپراتور  (OTS)

شبيه ساز مجازي واحد است كه بر پايه سيستم كنترل فريند عمل مي نمايد و اپراتور ميتواند همانند يك واحد واقعي، واحد مجازي و شبيه سازي شده را كنترل نموده و عملكرد متناسب با تغييراتي را كه اعمال كرده، مشاهده نمايد. آموزش اپراتورهاي واحد صنعتي، اولين و اصلي ترين كاربرد نرم افزار OTS مي باشد. با استفاده از آن مي توان اپراتورها را قبل از راه اندازي يك واحد صنعتي، با فرآيند و نحوه كار با آن آشنا نمود. استفاده از PFD و P&ID در كنار در اختيار بودن OTS به عنوان نمونه واحد، باعث آشنايي سريع اپراتور با واحد مي گردد. همچنين به دليل شبيه سازي مناسب به كار رفته در ساختار اين نرم افزار، كاربر ميتواند با تغييراتي كه در واحد اعمال مي نمايد بيش از پيش نسبت به فرايند مسلط گشته و ارتباط بسياري از پارامترهاي مهم كه در فرآيند واقعي به يكديگر مرتبط مي باشند را بهتر درك نمايد. شبيه‌ساز‌هاي آموزشي(( OTS   و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند
سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند3

سيتم آموزش دهنده مجازی يا OTS چيست؟

در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد. شبيه‌ساز‌هاي آموزشي( OTS )  و مهندسي اتاق کنترل مجازي  (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد. در يك سيستمOTS و VCR كاربر امكان مي‌يابد تا همانند يك سيستم كنترل واقعي، تنظيمات كنترلرهاي واحد و شرايط عملكرد تجهيزات را مشاهده كرده و با تغيير هر يك از آنها، تاثير آن را بر روي شرايط ديگر تجهيزات به صورت ديناميکي مشاهده نمايد. اين سيستم همانند يك سيستم كنترل واقعي، شرايط و آلارمهاي واحد را در هر لحظه چك كرده و در صورتي كه هر يك از شرايط Inter Lock ها به وقوع بپيوندد، همانند يك اينترلاك واقعي عمل كرده و طبق جدول وظايف اينترلاك‌ها، شروع به از كاراندازي تجهيزات در شرايط بحراني كرده و در صورت لزوم, شروع به اجراي فرايند از كار اندازي واحد در شرايط اضطراري يا ESDمي نمايد. همچنين كاربر در اين سيستم قادر است تا همانند يك اتاق كنترل واقعي، اقدام به راه اندازي يا SU از كار اندازي يا ESD، و كنترل واحد در حال كار نمايد. 

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند
سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند4

مزايای سيستم OTS چيست؟

مزاياي كلي سيستمهاي اتاق کنترل مجازی (VCR) و فوايد اقتصادي آن در ادامه به طور خلاصه ليست شده است.

 •     استفاده بهينه از ظرفيت واحدها
 •     كاهش زمان و هزينه آموزش
 •     امکان مطالعات و تحقيقات بر روي فرايند با هزينه کمتر، تست تصميمات قبل از اعمال به فرآيند
 •      ايجاد شناخت از سيستم هاي كنترل (حلقه­هاي کنترلي و عملکرد Interlock­ها)
 •     افزايش ايمني واحد با كاهش خطاهاي انساني
 •     قضاوت در مورد صحت عملكرد دستگاههاي اندازه گيري با استفاده از داده هاي محاسبه شده توسط شبيه ساز
 •     بهبود مديريت فرايند
 •     افزايش ايمني در فرايند
 •     كاهش هزينه هاي واحد با كاهش تعداد از كاراندازيهاي اضطراري ESD
 •     شناسايي نقاط گلوگاهي از طريق مطالعات موردي
 •     افزايش سودآوري واحد با كاهش محصولات Off Spec
 •     آموزش پرسنل جديد الورود
 •     افزايش قابليت­هاي پرسنل و افزايش اعتماد به نفس در آنها
 •     حفظ و ارتقاء تجربيات پرسنل
 •     آموزش مفاهيم كلي فرايند
 •     آموزش پرسنل براي كار در يك واحد جديد و يا مشابه
 •     افزايش كارائي افراد در حال کار در واحد
 •     ارزيابي عملکرد سيستم هاي کنترل کننده فرايند
 •     آموزش و تمرين روند راه اندازي / از کار اندازي تجهيزاتShut down) (Start up
 •     جلوگيري از بروز استرس در پرسنل با آموزش شرايط بحراني بدون ايجاد خطر در فرآيند و افزايش عكس العمل پرسنل در هنگام ايجاد شرايط اضطراري
 •     امكان افزايش سرعت شبيه سازي فرايند و در نتيجه افزايش سرعت عكس العمل اپراتور در مقابل رويدادهاي پيش بيني نشده
 •     سامان دهي آموزش پرسنل و مديريت منسجم آن

 

سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند
سيستم کنترل مجازی و سيمولاتور آموزش دهنده فرآیند5