رزومه مدیر اجرايي- مدیر پروژه های گاز رسانی و خط لوله

رزومه مدیر اجرايي- مدیر پروژه های گاز رسانی و خط لوله

گسترش فرآیند شریف

 برگة مشخصات و سوابق علمي، تحقـيقي روزمه مدیر خطوط لوله و گاز رسانی-  عضو هئیت مدیره - مهندس طهماسب نژاد

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: مسعود طهماسب­نژاد

                                                                  

سال تولد: 1359

شماره شناسنامه: 373

تلفن: 02144463975                                    09127172303

                               Email: Masoud_tahmasbnezhad@yahoo.com,

                                 Masoud.tahmasbnezhad @gmail.com

سوابق تحصيلي

 • 1382 -1384          کارشناسي ارشد، مهندسي فراوري و انتقال گاز، دانشگاه صنعت نفت
 • 1382  -1377                      کارشناسي، مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شريف
 • 1376-1373                       ديپلم، دبيرستان شهيد بهشتي(استعدادهاي درخشان)، بابل

سوابق علمي و تحقيقاتي- پژوهشي

 • بررسي مشکلات افت فشار گاز شهري در تهران (1379)
 • شبيه سازي شبکه شهري گاز تهران (1379)
 • شبيه سازي و بهينه‌سازي خطوط لوله گاز با الگوريتم ژنتيک (1383)
 • تهيه بسته نرم‌افزار GPNet (Gas Pipeline Network)، نرم‌افزار مخصوص شبيه‌سازي شبکه‌هاي گاز شهري (1383)
 • مجموعه مفاهيم سيالات جهت تهيه محتواي الكترونيكي بصورت شي‌گراء (همكاري با گروه پژوهشي فراست دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف) (1385)
 • مجري پروژه "تدوين نرم‌افزار طراحي و شبيه‌سازي پاياي شبكه ملي انتقال و توزيع و شبيه‌سازي رفتار پوياي شبكه انتقال" (1388)
 • مجري پروژه " طراحي سيستم يكپارچه آموزش الکترونيکي فرآيندهاي پالايشگاه گاز به همراه شبيه سازهاي آموزشي و كتابخانه الكترونيكي (1389)
 • مجري پروژه " طراحي سيستم يكپارچه آموزش الکترونيکي فرآيند  به همراه سيستم سيمولاتور آموزشي فرآيند و كتابخانه الكترونيكي ايستگاه تقويت فشار گاز " (1389)
 • همکار اصلي پروژه " بررسي و جمع بندي مطالعات امكان سنجي فني- اقتصادي خط لوله انتقال نفت خام سنگين از ترمينال گوره تا پالايشگاه بندرعباس و بندر جاسک " (1390)
 • مجري پروژه "تهيه بسته نرم افزاري آموزشي-کاربردي تاسيسات، ايستگاه‌هاي تقليل فشار و شبکه‌هاي تغذيه و توزيع گاز شهري"(1390)
 • همکار اصلي پروژه "بهينه‌سازي مصرف سوخت (انرژي) در يک سيستم انتقال گاز از ورودي ايستگاه اول تا ورودي ايستگاه دوم" (1389)
 • همکار اصلي پروژه "افزايش راندمان و بهره‌وري خطوط/شبکه‌هاي انتقال گاز و كاهش مصرف سوخت در ايستگاه‌هاي تقو‌يت فشار"(1389)
 • مجري پروژه " تهيه و تدوين سيستم يکپارچه طراحي، محاسبات و کنترل شبکه‌هاي گازرساني، تعميرات و نگهداري و سيستم پيش بيني مصارف با استفاده از داده‌هاي مکان محور (1391)
 • مجري پروژه "توسعه مدل مناسب تقاضاي گازطبيعي کشور در بخش‌هاي مختلف مصرف شامل خانگي/ تجاري، صنعت ونيروگاه (درگاه اول)"(1392)
 • مجري پروژه "توسعه مدل مناسب تقاضاي گازطبيعي کشور در بخش‌هاي مختلف مصرف شامل خانگي/ تجاري، صنعت ونيروگاه (فاز تکميلي درگاه اول)" (1394)
 • مجري پروژه تهيه RPF طرح"طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تجزيه و تحليل داده‌هاي اندازه‌گيري شده از شبکه و تاسيسات شرکت گاز استان اصفهان" (1392)
 • مجري پروژه "پشتيباني و بروزرساني نرم‌افزار شبيه‌ساز پايا و پوياي شبکه انتقال گاز (GPNS)" (1392)
 • مجري پروژه " تهيه "نرم‌افزار ترموفيزيک در شبکه انتقال گاز ايران" به همراه "تهيه تعداد متعدد نسخه‌هاي محدود نرم‌افزار GPNS جهت ارائه به مراکز مختلف (1393)
 • همکار پروژه "تهيه و توسعه بستر بهينه‌ساز جامع و راهبردی شبکه‌های انتقال و توزيع گاز" (1394)
 • همکار پروژه "شبيه‌سازی شبکه انتقال گاز ايران" (1395)
 • مجری پروژه " توسعه ويرايش جديد نرم‌افزار GPNS" (1397)
 • همکار در پروژه "بررسی تاب‌آوری سيستم گازرسانی کشور و ارائه پيشنهعاداتی برای افزايش تاب‌آوری آن" (1396)
 • مجری پروژه " پيش بيني مصارف گاز خانگي-تجاري ايران ، استان ها و مناطق عملياتي" (1396)
 • مجری پروژه "سامانه ديسپچينگ"
 • همکار اصلی پروژه "تجاري‌سازي و تکميل نرم‌افزار بهينه‌سازي شرايط عملياتي خطوط انتقال و توزيع گاز" در شرکت پردازشگران پتروهوشمند
 • همکاری در تحليل شبکه تغذيه گاز استان قزوين
 • همکاری در تحليل شبکه تغذيه گاز استان يزد

سوابق مهندسي-اجرايي

 • كارشناس پروژه برآورد مصارف گاز طبيعي و طراحي شبكه‌هاي گازرساني و تهيه پكيج پيمان به ميزان تقريبي  200 كيلومتر، شركت گاز استان سمنان (مجري:‌شركت گسترش فرآيند شريف) (1386)
 • كارشناس پروژه برآورد مصارف گاز طبيعي و طراحي شبكه‌هاي گازرساني و تهيه پكيج پيمان به ميزان تقريبي350 كيلومتر، شركت گاز استان تهران (مجري:‌شركت مديريت انرژي پويا) (1387)
 • كارشناس پروژه برآورد مصارف گاز طبيعي و طراحي شبكه­هاي گازرساني و تهيه پكيج پيمان به ميزان تقريبي  200 كيلومتر، شركت گاز استان يزد (مجري:‌شركت مديريت انرژي پويا) (1388)
 • مجري پروژه طراحي شبكه‌هاي گازرساني و تهيه پكيج پيمان به ميزان تقريبي 250 كيلومتر، شركت گاز استان گلستان (1390)
 • كارشناس پروژه برآورد مصارف گاز طبيعي در 48 روستاي استان سمنان (1388)
 • انجام عمليات بررسي جامع بازار، طراحي مجدد،رفع تنگناهاي شبكه توزيع و تغذيه شهرستان سمنان و مهديشهر،شهرهاي شهميرزاد و مومن آباد به همراه كتابچه پيمان (1390)
 • مجری پروژه "انجام بازاريابي (برآورد مصرف گاز) و طراحي شبکه توزيع منطقه پرديسان به منظور کنترل شبکه مذکور و رفع تنگناهاي شبکه گاز"(1393)
 • مجری پروژه "بازاريابی، نقشه‌برداری، طراحی و رفع تنگنای محور کاشان-قم" (1394)
 • همکار پروژه "طراحی روستاهای باقيمانده استان تهران" (1397)

سوابق آموزشي

 • آموزش نرم‌افزار Pipephase در شرکت مديريت و طرح انرژي پويا (1390)
 • آموزش نرم‌افزار Pipephase در شرکت انتقال گاز ايران (1390)
 • آموزش نرم‌افزار Pipephase در شرکت گاز استان کرمان (1391)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio پيشرفته در انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران (1391)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در مديريت ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران (1391)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در واحد مهندسي گاز استان گلستان (1392)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در شرکت انتقال گاز ايران (1392)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در منطقه 7 انتقال گاز ايران (1392 ، 1393 و 1395)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در منطقه 1 انتقال گاز ايران (1392، 1393 و 1398)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در منطقه 3 انتقال گاز ايران (1393)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در شرکت متن مرکز توسعه نيرو (1394)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در معاونت عمليات شرکت ملی گاز (1395)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در منطقه 6 انتقال گاز ايران (1395 و 1397)
 • آموزش نرم‌افزار Pipeline Studio مقدماتي و پيشرفته در مديريت ديسپچينگ (1395، 1396 و 1397)
 • دوره آموزشی هيدروليک گاز و نقش آن در مديريت ديسپچينگ (1394)
 • آموزش نرم‌افزار GPNS در مديريت آموزش شرکت ملي گاز (از سال 1383 تا 1388)
 • آموزش استفاده از قابليت‌هاي نرم‌افزار Excel در نرم‌افزار GPNS در مديريت آموزش شرکت ملي گاز (1391)
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان همدان (1387، 1395)
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان زنجان(1387)
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان اصفهان(1387، 1395(سه بار))
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان قزوين(1387)
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان گلستان (1388، 1395(دو بار))
 • آموزش نرم‌افزار Foregas در شرکت گاز استان کهکيلويه و بويراحمد (1388)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان همدان (1387، 1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان زنجان (1389)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان اصفهان(1387، 1395(سه بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان قزوين(1389)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان گلستان(1388، 1395(دو بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان کهکيلويه و بويراحمد (1390)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان گيلان (1395 (دو بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان مازندران (1395 (چهار بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان سمنان (1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان مرکزی (1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان تهران (1395 (دو بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان البرز (1395 (دو بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان ايلام (1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان خوزستان (1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان يزد (1395)
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان قم (1395 (4 بار))
 • آموزش نرم‌افزار GPNet در شرکت گاز استان کرمان (1398)

عضويت در انجمن هاي علمي-تخصصي

- عضويت در باشگاه دانش پژوهان جوان (1379-1382)

- عضويت در انجمن مهندسي شيمي ايران

مهارتهاي كامپيوتري

 • نرم افزارهاي عمومي: Ms. Office، Ms. Windows
 • نرم افزارهاي تخصصي:

Aspen suite, Hysys, HTFS (ACOL & TASCK), Maple, Matlab, Simulink، FEMLAB

 • زبان برنامه نويسي: C++ ،Visual Basic

زمينه‌هاي مورد علاقه

پژوهش در زمينه مدلسازي، شبيه‌سازي و بهينه سازي و کنترل پرسه ها. انجام پروژه‌هاي طراحي مفهومي، رفع تنگناها، پروژه‌هاي مهندسي پايه در فرايندهاي نفت و گاز و پتروشيمي

زبان:

انگليسي: در حد متوسط