رزومه مدیر فنی و مهندسی

 برگة مشخصات و سوابق علمي، تحقـيقي روزمه مدیر فنی - رییس هئیت مدیره - دکتر غلامرضا باغميشه

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا باغميشه

                                                                                

سال تولد: 1358

آدرس: تهران فلکه اول صادقيه- خيابان شهيد رحيمي- روبروي بوستان آزادي- پلاک 52 واحد 4

تلفن: 66550307- 66550308

تلفن همراه: 09122032071

                                                                                   Email: baghmisheh@yahoo.com, baghmisheh@gmail.com

سوابق تحصيلي

 • 1383- 1388         دکتري مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شريف، مدلسازي، شبيه سازي و کنترل( مهندسي شيمي)
 • 1380 -1382        کارشناسي ارشد، مدلسازي، شبيه سازي و کنترل( مهندسي شيمي)، دانشگاه صنعتي شريف،  معدل: 84/17 رتبه اول،
 • 1380  -1376        کارشناسي، مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، معدل: 84/16 رتبه 1 دانشکده،
 •  1376-1375         پيش دانشگاهي، دبيرستان شهيد آيت ا... مدني معدل: 87/ 18 رتبه 1 منطقه،
 • 1375-1372 ديپلم، دبيرستان شهيد آيت ا... مدني، تبريز، معدل: 78/18رتبه 1،

عضويت در انجمن هاي علمي-تخصصي و افتخارات

 • عضويت در بنياد ملي نخبگان
 • عضو تيم ثبت اختراع  و دريافت جايزه اختراعات Dr. Mojtahedi  (پروژه بومي سازي توليد متانول)
 • عضو گروه ثبت اختراع " سيستم کنترل دمای راکتور Propylene Via Methanol" در European Patent با شماره WO 2018/197942 A1 –WIPO/PCT
 • عضويت در باشگاه دانش پژوهان جوان
 • عضويت در گروه Methanol/DME/MTO پژوهش و فناوري پتروشيمي
 • عضويت در مرکز ايده پردازان پژوهشگاه صنعت نفت
 • عضويت در انجمن مهندسي شيمي ايران
 • نفر اول دوره کارشناسي
 • نفر اول دوره کارشناسي ارشد

سوابق کاري

 1. مدير فني و ريیس هيیت مديره شرکت گسترش فرآيند شريف (83- 98)
 2. مدير پروژه پايانه گرم LPG فازهای 13 و 22-24 گاز پارس جنوبی (شرکت پترو صنعت ایرانيان- شرکت نفت و گاز پارس) (83- 98)
 3. مدير پروژه مانتيورينگ جرم و انرژی و سامانه مديريتی مانيتورينگ عملکرد کليه واحدهای پتروشيمی بوعلی سينا (گسترش فرآيند شريف- پتروشيمی بوعلی سينا) (96)
 4.  مدير پروژه طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی سيستم Batch Distillation ضايعات هيدروکربنی شرکت آسايش قیر دليجان–دليجان (97)
 5. مدير پروژه طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی سيستم Batch Distillation ضايعات هيدروکربنی شرکت اروند شيمی –جنت آباد– (97)
 6. مدير پروژه بازبافت هيدروکربنهای سنگين و ضايعات روغن و توليد قير درجه دوم (گسترش فرآيند شريف- کاسيپين قير) (95- در حال انجام)
 7. مدير پروژه طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی سيستم گرمايش کارخانه قير پارس پالايش البرز – (95-96)
 8. مدير فني پروژه بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاه سوم پارس جنوبي و پتروشيمي جم (شرکت نفت و گاز پارس - مشارکت سازه پردازي و گسترش فرآيند شريف)(93- 95)
 9. مهندسي فرآيند پروژه پژوهشي ;کاهش ميزان H2S از نفت خام به ppm  15  کارخانه توليد نفت آب تيمور"، مجري جهاد دانشگاهي (مناطق نفت خيز جنوب)(93- 95)
 10. مدير فني پروژه استفاده از CO2 توليدي در پالايشگاه گاز (فازهاي گاز پارس جنوبي) بعنوان Sweeping Gas، Purging Gas و يا Assist Gas  (دانشگاه صنعت نفت- نفت و گاز پارس-93 -94)
 11. طراحي  و ساخت کارخانه توليد انواع گريس ( شرکت گسترش فرآيند شريف- 93)
 12. مدير پروژه طراحي، ساخت و راه اندازي پيش راکتور مواد کک زدا براي راکتورهاي اولفين (شرکت گسترش فرآيند شريف - شرکت پتروشيمي اميرکبير) (93- در حال انجام)
 13. مدير پروژه طراحي، ساخت و راه اندازي کارخانه توليد گازوئيل و حلال هاي سبک از کندانسيت (شرکت پتروآموت-ايران- شرکت گسترش فرآيند شريف) (93 - 95)
 14.  مدير پروژه طراحي ساخت و راه اندازي واحد تقطير اتمسفريک و در خلاء و واحد قير دميده پالايشگاه هريوا در افغانستان (92-93)
 15. مدير پروژه طراحي، ساخت و راه اندازي کارخانه نمک زدايي و سولفورزدايي از گازوئيل (شرکت هريوا- افغانستان- شرکت گسترش فرآيند شريف) (92 - 94)
 16. مدير پروژه طراحي، ساخت و راه اندازي کارخانه تصفيه روغن هاي سوخته موتور و ضايعات هيدروکربني (اهواز روغن- شرکت گسترش فرآيند شريف) (92)
 17. مدير پروژه مطالعات ديناميکي کمپرسورها و تسهيلات سکوي سلمان ( NPP، NGP، KPP، GLP)(شرکت انرژي صنعت- اوشناس)(92)
 18. مدير پروژه Emission Inventory شرکت ملي گاز ايران براي کليه پالايشگاه هاي گاز و ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار (92- 94)
 19. مدير پروژه توليد نرم افزار پايش Emission Inventory بنام PEMSYS و GISSYS  Inventory شرکت ملي گاز ايران براي کليه پالايشگاه هاي گاز و ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار (92 پروهشگاه صنعت نفت- 94)
 20. طراحي و راه اندازي پالايش نفت سنگين و ضايعات نفتي (اصفهان - شرکت موسوي 92)
 21. مدير پروژه تهيه نرم افزار EPARS تحت وب (90-91)
 22. مدير پروژه "OTS واحد NGL ، 1200"، کارفرما: مناطق نفت خيز جنوب، مجري:دانشگاه صنعت نفت- 93)
 23. مجري پروژه استخراج فلسفه کنترل کمپرسورهاي واحد سرمايش گاز پارس جنوبي- فازهاي 2 و 3 گاز پارس جنوبي (92)
 24. مجري پروژه Flow Assurance و تحليل ديناميکي خطوط لوله قشم و مخازن ذخيره (شرکت OTCC 90-92)
 25. مجري پروژه بررسي اثرات حرارتي کولرهاي هوايي روغن خنک کننده بر روي ورودي هواي توربين گازي (شرکت OTCC- 92)
 26. مدير پروژه "افزايش ظرفيت پالايشگاه چهارم گاز پارس جنوبي (فازهاي 6، 7 و 8)" (کارفرما: شرکت گاز پارس جنوبي شرکت-  مجري:گسترش فرآيند شريف- 90-91)
 27. مجري پروژه "انجام مطالعات ديناميکي حلقه Anti-Surge کمپرسور سانتريفوژي يونيت 106 فاز 20 و 21 گاز پارس جنوبي (کارفرما: شرکت ساختماني ونصب و توربو کمپرسور نفت (OTCC) (90-91)
 28. مدير پروژه " طراحي و ساخت سيستم يكپارچه مانيتورينگ و مديريت فرايند با استفاده از Soft Sensor و مدل سازي لحظه به لحظه در پالايشگاه فازهاي 6، 7 و8 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي" (شرکت گاز پارس جنوبي- دانشگاه صنعت نفت)
 29. مجري پروژه Flow Assurance و تحليل ديناميکي خطوط لوله نفت حوزه يادآوران (شرکت تهران جنوب 90)
 30. مشاور شبيه سازي فرآيند شرکت POMC براي راه­اندازي اوليه فازهاي 15 و 16 گاز پارس جنوبي (از سال 90- 91)
 31. مجري پروژه افزايش ظرفيت خوراک واحد آروماتيک پتروشيمي بندر امام ( تحقيق توسعه پتروشيمي بندر امام)(90)
 32. مدير پروژه شبيه سازی پایا و پويای واحد NGL سيری (دانشگاه صنعت نفت- فلات قاره) (89)
 33.  مدير پروژه تهيه و نصب و راه اندازي OTS واحد NGL سيري (دانشگاه صنعت نفت- فلات قاره) (88)
 34. مدير پروژه بهينه سازي واحد TEG سکوي سلمان (دانشگاه صنعت نفت- قاره) (88)
 35. سرپرست پروژه طراحي‌ و ارائه ‌سيستم ‌يکپارچه ‌پايش ‌و مديريت ‌مصرف‌ مواد و ‌انرژي‌ و ‌توليد ‌آلاينده‌هاي زيست محيطي در پالايشگاه فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي عسلويه (شرکت گسترش فرآيند شريف- هاتف) (88)
 36. همکار پروژه تهيه Simulator پکيچ آموزشي ايستگاه تقويت فشار (شرکت گسترش فرآيند شريف- گاز استان قم) (88)
 37. همکار پروژه Simulator آموزشي پالايشگاه گاز (شرکت گسترش فرآيند شريف- شرکت ملي گاز ايران) (88)
 38. مجري پروژه تهيه نرم افزار مديريت پساب­هاي صنعتي (89)
 39. مدير پروژه تهيه نرم افزار EPARS (86)
 40. مدير پروژه تهيه و نصب و راه اندازي OTS پالايشگاه گاز پارسيان- واحد شيرين سازي-در حال انجام (شرکت گسترش فرآيند شريف) (88)
 41. مدير پروژه شبيه­سازي واحد­هاي کاتاليستي پالايشگاه اصفهان (دانشگاه صنعتي شريف- پالايشگاه اصفهان) (88)
 42. مجري پروژه تهيه نرم افزار مديريتي و پايش زيست محيطي (دانشگاه صنعتي شريف- شرکت ملي پتروشمي ايران) (88)
 43. همکار پروژه تهيه نرم افزار شبيه ساز حالت پايا و پويا خطوط انتقال و توزيع (شرکت گسترش فرآيند شريف- شرکت ملي گاز ايران) (87)
 44. مدير پروژه تهيه و نصب و راه اندازي OTS پالايشگاه گاز سرخون قشم - واحد شيرين سازي-در حال انجام(شرکت گسترش فرآيند شريف- پالايشگاه سرخون قشم)(86)
 45. مدير پروژه تهيه و نصب و راه اندازي OTS پالايشگاه نفت تبريز واحد LPG Recovery -در حال انجام (شرکت گسترش فرآيند شريف- پالايشگاه تبريز)(86)
 46. مدير پروژه تهيه و نصب و راه اندازي OTS پالايشگاه نفت آبادان واحد تقطير اتمسفريک و خلاء -در حال انجام (شرکت گسترش فرآيند شريف- پالايشگاه آبادان)(85)
 47. مدير پروژه پژوهشي دانشگاه شريف تحت عنوان"حذف H2S از نفت خام"، مجري دکتر محمد شاهرخي(دانشگاه شريف- فلات قاره ايران)(88)
 48. مدير پروژه "برآورد فني و اقتصادي روش­هاي کاهش گاز فلر پالايشگاه­هاي گاز منطقه عسلويه (شرکت گسترش فرآيند شريف- نفت و گاز پارس) (87)
 49. مجري پروژه "بررسي فني و اقتصادي فرآيند TDS براي واحد آروماتيک بندر امام- شرکت فراورش بندر امام-(86)
 50. مجري پروژه :Data Monitoring واحد پارازايلن پتروشيمي بوعلي (پتروشيمي بوعلي-86)
 51. همکار اصلي در پروژه تحقيقي دانشگاه شريف تحت عنوان" بررسي فلسفه کنترل واحد 400 واحد فرآورش بندر امام (مجري: تحقيق و توسعه بندر امام-86)
 52. مجري پروژه بهينه­سازي برج­هاي BTX بندرامام جهت استحصال تولوئن خالص (بندر امام-85)
 53. مجري پروژه بهينه­سازي برودتي بازيافت اتان در فاز­هاي 4و5 پارس جنوبي (86- پارس جنوبي فاز­هاي 4 و5)
 54. مجري تهيه OTS واحد LAB پتروشيمي بيستون از طريق شرکت پتروپردازان طراح (84-85)
 55. مجري تهيه Simulator آموزشي فرايند­هاي برگزيده پتروشيمي­هاي ايران براي شرکت راه­آوران از طريق شرکت پتروپردازان طراح (84)
 56. مجري پروژه شبيه­سازي ديناميکي واحد­هاي Hydrogen، Syngas و FT براي فرآيند GTL در پژوهشگاه صنعت نفت (83-84)
 57. همکاري در پروژه OTS واحد توليد دي­متيل اتر (DME) از طرف باشگاه دانش پژوهان جوان(83-84)
 58. شبيه­سازي واحد توليد هيدروژن و تهيه Simulator اين واحد در پالايشگاه تهران(83)
 59. مدير پروژه شبيه سازي يک بعدي و دو بعدي هتروژن راکتور GTL در پژوهشگاه صنعت نفت  (82-83)
 60. همکاري با شرکت مشاوره­اي بينا در Revamping مبدل­هاي حرارتي مجتمع پتروشيمي رازي(82)
 61. همکاري با شرکت مشاوره­اي بينا در Packing کردن برج سيني­دار جذب  DEA(پتروشيمي رازي) (82)
 62. شبيه سازي و بررسي فني - اقتصادي خط لوله انتقال مواد نفتي تبريز – مياندوآب  (شرکت بينا) (82)
 63. مجري طرح تکنولوژي HTE  و تهيه نرم افزار HTE Air Cooler براي کولر هاي هوايي در پژوهشگاه صنعت نفت (81)
 64. مدرس نرم افزار MATLAB، HYSYS، ASPEN B-JAC و ASPEN PLUS در مجتمع­هاي پتروشيمي (بيش از 90 مجتمع پالايشگاهي - پتروشيمي و شرکت مشاور مهندسي)
 65. مدير پروژه بررسي مشکلات در محمولات نفتي و سوخت در منطقه آزاد جلفا و ارائه راهکارهاي مناسب (80)
 66. بررسي اقتصادي و طراحي واحد نيمه صنعتي براي استفاده از ضايعات گاز خانگيران در منطقه آزاد جلفا (80)
 67. کارآموزي دوره ليسانس: پالايشگاه تبريز واحد پژوهشي VOC (79)

مهارتهاي كامپيوتري

 • نرم افزارهاي عمومي: Ms. Office، Ms. Windows، AutoCAD
 • نرم افزارهاي تخصصي:

ASPEN SUITE, PROII, CHEMCAD, HYSYS, HTFS (ACOL & TASCK), HTIR, MAPLE, MATLAB,

 SIMULINK، FEMLAB, PROMAX, ASPEN ADSIM, HTRI, BJAC

 • زبان برنامه نويسي: C++ ،Visual Basic

سوابق علمي و تحقيقاتي

 • تاليفات
  • تاليف کتاب "شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی با ASPEN PLUS مطابق با دوره های کوتاه مدت شرکت ASPEN TECH، شابک: 978-600-5716-97-9،  انتشارات انديشه سرا
  • تاليف کتاب "طراحي مبدل­هاي حرارتي صنعتي با استفاده از نرم­افزار B-JAC، انتشارات انديشه سرا
  • تاليف کتاب "مرجع کامل شبيه­سازي فرآيند­هاي پايا با نرم افزار HYSYS"،شابک: 978-600-332-015-4 انتشارات انديشه سرا
  • تاليف کتاب "مدلسازي، شبيه­سازي فرآيند­هاي شيميايي با ASPEN"، شابک: 9789648407228، انتشارات انديشه سرا
  • تاليف کتاب "برآورد اقتصادي فرآيند­هاي شيميايي با Aspen Icarus"، انتشارات انديشه سرا
  • تاليف کتاب" درس راکتور­هاي شيميايي در مهندسي شيمي"، موسسه ماهان، شابک: 9789641641032، مهر سبحان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری مهر سبحان)
  • تاليف جزوات کمک آموزشي انتقال حرارت، طراحي راکتور، انتقال جرم، عمليات واحد I وII، موسئسه ماهان مهر سبحان (1389)
 • مقالات علمي
 1. “Greenhouse Gas Emission Estimation of Flaring in a Gas Processing Plant: Technique Development”, Mahdi Tanha Ziyarati, Nader Bahramifar, Gholamreza Baghmisheh, Habibollah Younessi, Process Safety and Environmental Protection, 2019
 2. Evaluation of a New Approach for Estimating the Amount of Flared Gas and Emission Estimation of Particulate Matters from Flaring of a Gas Process Plant, Mahdi Tanha Ziyarati ;Nader Bahramifar ;Gholamreza Baghmisheh3;Habibollah Younessi, Journal of Petroluem Research, Article 8,Volume 29, 1-98 - Serial Number 104, May and June 2019, Page 95-107, DOI:10.22078/pr.2018.3371.2547,(pr.ripi.ir/article_945_en.html)
 3. “Optimization of Oxidative Desulfurization of Gas Condensate via Response Surface Methodology Approach”, Babak Poladi, Mohammad Ali Fanaei, Gholamreza Baghmisheh, Journal of Cleaner Production, 2018, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.283
 4.  “Oxidative Desulfurization of Natural Gas Condensate in a Gas-Liquid Oxidation System”, Babak Pouladi, Mohammad Ali Fanaei & Gholamreza Baghmisheh, Petroleum Science and Technology, DOI:10.1080/10916466.2018.1496110
 5. “Comparison of dynamic and static performances of a quaternary distillation sequence”, Gholamreza Baghmisheh, Mohammad Shahrokhi, Ramin Bozorgmehri, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2010.
 6. Simulation and Control of Methanol Synthesis Reactor, Gholamreza Baghmisheh, Mohammad Shahrokhi, chemical Engineering Science(2005)
 7. “Fischer-Tropsch synthesis: Modeling and performance study for Fe-HZSM5 bifunctional catalyst”,Mahdi, A. M., Sohrabi, M., Zarrinpashne, S., Baghmisheh, G., , Chem. Eng. Tech., 28(1), 2005, pp. 78-86.
 8. Modeling, simulation and control of a methanol synthesis fixed bed reactor. Shahrokhi.M., Baghmisheh.G. (Sharif Univ. Technol., Tehran ,IR), Chisa 2004
 9. The Water Cooled Fixed – Bed Reactor for Fischer – Tropsch Synthesis: Modeling and Performance Study for Fe – HZSM5 Bifunctional Catalyst. Mahdi, A. M., Sohrabi, M., Zarrinpashne, S., Baghmisheh, G., LNG & GTL World and Russia Prospects (2004)
 10. "Design and Simulation of Enhanced Air Coolers”, M.R.Jafari Nasr, A.T.Zoghi and Gh. Baghmisheh; [Oct., 2003]; Proceeding of 8th Chem. Eng. Congress, Mashhad, Iran
 11. Rapid Design Algorithm of Air Coolers”, A.T. Zoghi, M.R.Jafari Nasr and Gh. Baghmisheh, Iranian Chem. Eng. Conference, Oct. 2003.
 12. “Comparison of dynamic and static performances of a quaternary distillation sequence”, Gholamreza Baghmisheh, Mohammad Shahrokhi, Ramin Bozorgmehri, , Iranian Chem. Eng. Conference, Oct. 2003.
 1. پروژه دکتري: "بهينه­سازي توالي برج­هاي تقطير بر مبناي رفتار استاتيکي و ديناميکي - اصلاح روش بهينه­سازي برج­هاي Thermally Coupled با استفاده الگوريتم ژنتيک و ارايه الگويي براي افزايش بازده آنها
 2. پروژه کارشناسي ارشد: مدلسازي، شبيه سازي وکنترل راکتور بستر ثابت توليد متانول
 3. پروژة کارشناسي : بررسي صنعتي توليد استون از کومن(Cumene)  همراه با توليد فنل بعنوان by product  بعنوان يک محصول با ارزش.
 4. اصلاح روش بهينه­سازي برج­هاي Thermally Coupled با استفاده الگوريتم ژنتيک و ارايه الگويي براي افزايش بازده آنها، غلامرضا باغميشه، محمد شاهرخي، رامين بزرگمهري، سيزدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران   و اولين کنفرانس بين‌المللي منطقه‌اي مهندسي شيمي و نفت
 5. شبيه سازي واحد تقطير استخراجي به کمک حلال N-Formylmorpholine، مهدي کريما، محمد شاهرخي، غلامرضا باغميشه، سيزدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران و اولين کنفرانس بين المللي منطقه اي شيمي و نفت، (https://www.academia.edu/3012455/Simulation_of_an_Extractive_Distillation_Unit_with_N_Formylmorpholine?email_work_card=view-paper
 6. مدلسازي، شبيه سازي هتروژن راکتور بستر ثابت سنتز متانول در حالت پايا از گاز سنتز با کاتاليست Cu/ZnO/Al2O3، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران (https://www.civilica.com/Paper-NICEC09-NICEC09_351.html )
 7. شبيه سازي ديناميکي وكنترل راکتور بستر ثابت سنتز متانول، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران (https://www.civilica.com/Paper-NICEC09-NICEC09_351.html )
 8. روشي جديد براي بهبود و کنترل آب‌بندي استوانه‌هاي دوار،  منصور شيرواني ، محمدرضا يوسفي، غلامرضا باغميشه، محمدحسن خان اف، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران،‌دانشگاه علم و صنعت ايران، (https://www.civilica.com/Paper-NICEC09-NICEC09_377.html )
 9. شبيه­سازي شبه هموژن يک بعدي و دو بعدي راکتور بستر ثابت فيشر – تروپش در حالت پايا و بررسي رفتار ذرات کاتاليستي در مقاومت نفوذي، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران (https://www.civilica.com/Paper-NICEC09-NICEC09_326.html )
 10. شبيه­سازي دو بعدي هتروژن راکتور بستر ثابت فيشر – تروپش در حالت پايا: استفاده از مدل شبکه عصبي همراه با مدل مکانستيک راکتور، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران (https://www.civilica.com/Paper-NICEC09-NICEC09_341.html)
 11. بهينه­سازي و کنترل کوره پخت سيمان، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران
 12. روش طراحی سریع کولرهای هوایی با ملاحظات افت فشار، (https://www.civilica.com/Paper-NICEC08-NICEC08_427.html )
 13.  تعمیم روش طراحی سریع برای شبیه سازی کولرهای هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارت (https://www.civilica.com/Paper-NICEC08-NICEC08_437.html )
 14. بررسي RBI در صنايع شيميايي، اولين كنگره ايمني (https://www.civilica.com/Paper-HSE01-HSE01_103.html )
 15. شبيه سازي پايا و پوياي واحد 400 آروماتيک بندر امام به منظور بهينه سازي توليد محصولات بنزن - تولوئن و مخلوط زايلن با خلوص مطلوب و پايدار، دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران
 16. شبيه سازي يک بعدي و دو بعدي هتروژن راکتور GTL و بررسي سنتيک کاتاليست پايه آهن و زئوليت در پژوهشگاه صنعت نفت
 17. بررسيHTE  و تهيه نرم افزار مربوطه براي کولر هاي هوايي در پژوهشگاه صنعت نفت
 18. تهيه بسته نرم افزاي آموزشي - کاربردي تجهيزات فرآيندي مجتمع پتروشيمي بندر امام (دانش پژوهان جوان)
 19. بررسي اقتصادي طرح توليد سولفات سديم بطور مستقيم و مقايسه آن با ساير روشهاي توليد.
 20. مدلسازي کوره پخت کاشي (کوره رولري-شرکت کاشي تبريز)
 21. مشارکت در طرح حذف VOC  در پالايشگاهها و پتروشيمي ها، پروژه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي سهند
 22. تهيه بسته نرم افزاري محاسبه استهلاک
 23.  شبيه سازي رآکتور OCM همراه با برنامه نويسي شيء گرا(OOP)

زمينه‌هاي مورد علاقه

پژوهش در زمينه مدلسازي، شبيه­سازي و بهينه سازي و کنترل پرسه ها. انجام پروژه­هاي طراحي مفهومي، رفع تنگنا­ها فرآيندي،  پروژههاي تحقيقاتي، پروژه­هاي مهندسي پايه در فرايندهاي نفت و گاز و پتروشيمي، تهيه نرم افزار تخصصي