شرکت های همکار

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پتروشیمی بیستون

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 4و5

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

پژوهشگاه صنعت نفت

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 2و3

مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 6،7و8

مجتمع گاز پارس جنوبی

 

شرکت سازه پردازی

شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران

پژوهشگاه نیرو

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پترو آموت پویا

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

شرکت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮربو کمپرسور نفت

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

شرکت پتروشیمی ره آوران فنون

شَرکت تهران جنوب

 

شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت پارس آتی رو غرب

شرکت پالایش گاز پارسیان

   

مشتریان ما

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد [ساخت تجهیزات]

 ملی گاز استان زنجان [مهندسی]

 ملی گاز استان گلستان [مهندسی]

 ملی گاز استان اصفهان [مهندسی]

 ملی گاز استان کهکیلویه و بویر احمد [مهندسی]

 مجتمع گاز پارس جنوبی [مهندسی، سیستم‌های هوشمند،

                                  افزایش ظرفیت،PMS،کاهش فلر]

 ملی گاز ایران [مهندسی، سیستم‌های هوشمند]

 ملی گاز استان قم [مهندسی]

 نفت و گاز پارس [مهندسی، سیستم‌های هوشمند، بازیافت

                        فلر، PMS]

 پتروشیمی امیرکبیر [مهندسی و ساخت تجهیزات]

 پتروشیمی بندرامام [مهندسی]

پالایش گاز سرخون و قشم [OTS]

پالایش نفت آبادان [OTS]

پالایش نفت تبریز [OTS]

پالایشگاه گاز پارسیان [مهندسی، افزایش ظرفیت، طراحی

                              سیلابه گیر]

مدیریت دیسپاچینگ ملی گاز ایران [سیستم‌های هوشمند]

مناطق نفت خیز جنوب [مهندسی]

افزون روان شیمی [مهندسی]

پالایشگاه نفت اصفهان [مهندسی]

پتروشیمی بوعلی سینا [مهندسی، طراحی واحد، AsBuilt]

پتروشیمی بیستون كرمانشاه [OTS]

شرکت نفت فلات قاره [بهینه سازی]

پژوهشگاه صنعت نفت [واحدهای شیرین سازی گاز]

رادها (خطوط انتقال ملی نفت ایران) [مسیریابی خط انتقال]

ره آوران فنون پتروشیمی [آموزش های تخصصی، OTS]

ملی انتقال گاز ایران [مهندسی، بهینه سازی ایستگاه CS]

پژوهشکده صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی [مهندسی]

پترو پالایش تکران[مهندسی]

اکسیر نوین فرایند آسیا [مهندسی]

پالایش نفت سپاهان [مهندسی]

دانشگاه امام حسین [مهندسی]

 

ملی گاز استان تهران [مهندسی]

ملی گاز استان سمنان [مهندسی]

ملی گاز استان یزد [مهندسی]

شرکت سازه پردازی ایران [مهندسی]

روغن آریان اطلس [مهندسی، ساخت، نصب، راه اندازی]

مجتمع صنعتی بعثت [مهندسی]

تبیان هوشمند [مهندسی]

السادر یونیون امارات [مهندسی]

عساکره ماهشهر [مهندسی]

کمپرسور بارون [مهندسی]

واحات الباطنه للتجاره عمان [مهندسی، ساخت تجهیزات]

پتروصنعت ایرانیان [مهندسی]

نفت و گاز و پتروشیمی زیما [مهندسی]

آسیا هریوا انرژی افغانستان [مهندسی، ساخت، راه اندازی]

پالایش نفت  پارس آتیرو غرب الوند [مهندسی، تجهیزات]

پالایش نفت اکسین دنا [مهندسی، ساخت، نصب،راه اندازی]

پالایش نفت پتروآموت [مهندسی، ساخت، نصب،راه اندازی]

پترو پردازان [مهندسی]

پترو مسعود [مهندسی]

نوآوران قیر جنوب [مهندسی]

سولار صنعت بخار [مهندسی]

الیت آریان [مهندسی]

پالایش ستاره سهیل  [مهندسی]

سازه تجارت هما [مهندسی]

پژوهشگاه نیرو [مهندسی]

آمیتیس [مهندسی]

OTCC [مهندسی]

دلا پرواز  [مهندسی]

نیل سان کیش [مهندسی]

دانشگاه صنعت نفت  [مهندسی]

پتروبنیان عسلویه [مهندسی، تجهیزات]

پالایشگاه گاز ایلام  [مهندسی]

پارس پالایش البرز [مهندسی، ساخت تجهیزات]