طراحی و ساخت کولر هوايي

air cooler1
air cooler1

                         
کولر هوايي جيست؟
 

کولرهاي هوايي، مبدل‌هايي هستند که در آنها سيال فرآيندي با جريان هوا خنک مي‌شود. در اين مبدل‌ها بخارات گرم درون مجموعه‌اي از لوله‌ها که بصورت افقي کنار هم قرار گرفته‌اند توزيع مي‌شود. جداره خارجي لوله‌ها به پره[1] مجهز شده است تا سطح انتقال حرارت بين سيال داخل لوله‌ها با هواي خنک افزايش يابد. اين مبدل‌ها از نظر شکل جريان، از نوع متقاطع مي‌باشند که جريان هواي لازم براي خنک کردن سيال داخل لوله‌ها بوسيله يک فن تامين مي‌شود. اگر اين فن بالاي لوله‌ها قرار‌گيرد به آن مكشي[2] و اگر پايين لوله‌ها قرار‌گيرد به آن دمشي[3] گويند. نوع مكشي بعلت ايجاد توزيع يکنواخت جريان هوا بازدهي بيشتري دارد. در نوع مكشي اگر موتور گرداننده نيز به همراه فن در بالاي لوله‌ها قرار گيرد به علت قرارگرفتن در معرض هواي گرم زودتر مستهلک مي‌شود. براي رفع اين مشکل مي‌توان نيرو را با استفاده از شفت به فن منتقل نمود و موتور را در محل مناسب‌تري قرار داد.

[1] Fin

[2] Induced

[3] Forced

ساخت کولر هوایی

 
کلیه مراحل از طراحی تا ساخت کولر هوایی
 
کولر هوایی (Air cooler) یکی از تجهیزات انتقال حرارت در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها  محسوب میشود که جهت خنک کردن سرویس فرآیندی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
در این تجهیز از روش انتقال حرارت مستقیم استفاده شده است، به گونه ای که هوا به لوله (tube) که سیال گرم فرآیندی از آن عبور میکند برخورد کرده و گرما از سیال فرآیندی به هوامنتقل میشود
از هوا  که یکی از دو منبع قابل دسترس و ارزان میباشد در این روش استفاده شده است.
از مزایا آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 
• تاثیرات کم محیط زیستی دارد.
• قابلیت استفاده برای انواع سیال های فرآیندی را دارا میباشد.
• نصب آسان
• فضای کمتر نسبت به سرویس آب خنک کن لازم دارد.
• هزینه نگهداری پایین
• مانند سیستم آب نیاز به منبع ذخیره ندارد.

	air cooler2
air cooler2