مطالعات امکان سنجی Feasibility Study

مطالعات امکان سنجی اولین قدم برای طراحی واحد های فرآیندی محسوب میگردد.این بخش از طراحی قدم مهمی تلقی میگردد لذا در این قسمت به بررسی عوامل مهمی پرداخته میشود که میزان بازدهی طرح را مشخص میکند.

نمایش بیشتر

دپارتمان مهندسی فرآیند

در این دپارتمان با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، قابليت ارائه انواع خدمات مهندسي برای پروژه‌هاي صنعتي بصورت EPCC و مشاوره صورت میپذیرد. خدماتی شامل جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت موجود واحد، مطالعات فنی و اقتصادی، تهیه پیشنهادات فنی و مالی، خدمات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و راه‌اندازی واحد های صنعتی از جمله خدمات این دپارتمان محسوب میگردد.

نمایش بیشتر

دپارتمان مهندسی پايپينگ

مهندسی پایپینگ وظیفه جانمایی تجهیزات ، نحوه اجرا خطوط و بررسی تنش موجود در خطوط را بررسی نموده و در مدل سه بعدی اجرا میکند تا علاوه بر تهیه نقشه های ایزومتریک و جانمایی پایپینگ در صورت برخورد(Clash) چند دیسیپلین قبل از ساخت جلوگیری و نسبت به حل موضوع اقدام گردد زیرا در مدل سازی سه بعدی علاوه بر آیتم های پایپینگی مابقی آیتم های دیسیپلین های مختلف نیز مدلسازی میشود.

نمایش بیشتر

انتقال تکنولوژی فرآيندها

اين شرکت آمادگی و توانايي لازم برای انتقال تکنولوژی توليد مواد مختلف را از کشورهای پيشرفته دنيا به ایران دارد.

نمایش بیشتر