تهیه سامانه مانیتورینگ انرژی، مواد و داشبرد مدیریتی تولید

سامانه تحت وب PMS مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا امکان محاسبه، پایش و گزارش انواع پارامترهای فرآیندی، جرم، انرژی و محیط‌زیست را فراهم می‌نماید.

نمایش بیشتر

سامانه نرم افزاری PEMSYS

سامانه PEMSYS تحت Web بوده و تمامی محاسبات انتشار آلاینده ها را مطابق با استانداردهای معتبر انجام داده و گزارش‌های مورد نیاز را به شکل خودکار تولید می‌نماید

نمایش بیشتر

سيستم کنترل مجازی(VCR) سيستم آموزش دهنده فرآيندی (OTS)

شبيه‌ساز‌هاي آموزشي( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند.

نمایش بیشتر

شبیه ساز پایا و پویای شبکه انتقال گاز (GPNS)

معمولا جهت پيش بينی پارامترهای مختلف گاز و تجهيزات انتقال گاز در بخشهای مختلف شبکه از شبيه سازها استفاده می گردد. نرم افزار GPNS امکان شبيه سازی شبکه را در حالات پایا و پویا (استاتيک و ديناميک) دارد

نمایش بیشتر

سيستم جامع طراحی و محاسبات شبکه‌های گازرسانی (GPNet)

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد

نمایش بیشتر

نرم‌افزار بهينه‌ساز شبکه های انتقال گاز (GNOS)

بهينه‌سازي شبكه انتقال گاز باعث كاهش تجزيه و تحليل زمان شبيه‌سازي و كاهش مصرف سوخت و بطور كلي باعث پيشرفت كاركرد خط مي‌گردد.

نمایش بیشتر

نرم‌افزار بهينه‌ساز ايستگاه تقويت فشار گاز (CSOS)

عمليات كارآمد در خطوط انتقال گاز باعث كاهش انرژي ناشي از تراكم به ازاي يك كمپرسور مي‌گردد. يك خط بهينه شده نيازمند مينيمم‌ سازي سوخت، برق و هزينه نگهداري است.

نمایش بیشتر

سامانه پيش‌بينی مصرف گاز روزانه کشور (GLFS)

با توجه به اهميت برنامه‌ريزي توليد در جهت مديريت توزيع گاز در خطوط شبکه لازم است تا مقدار مصرف گاز در روزهاي آتي با دقت مناسب پيش‌بيني گردد.

نمایش بیشتر

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز (NGPS)

نرم‌افزار نظام لوله‌کشی گاز در طراحی سيستم لوله‌کشی گاز، متقاضيان عمده از فشار 2 تا 60 پوند در حوزه‌های صنعتی و 1/4 پوند در حوزه‌های ساختمانی را مورد استفاده قرار می‌ دهد.

نمایش بیشتر

نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز (GTCS)

هدف از تهيه نرم‌افزار تخمين خواص ترموديناميک در خطوط انتقال گاز، ارائه سرويس به نرم‌افزارهاي ديگر جهت تخمين پارامترهاي ترموديناميک مورد نياز مي‌باشد.

نمایش بیشتر