تهیه سیستم شبیه ساز فرآیندی و آموزشی اپراتور اتاق کنترل مجازی فرآیندی

شبيه‌ساز‌هاي آموزشي ( OTS ) و مهندسي اتاق کنترل مجازي (VCR)، با هدف آموزش پرسنل واحد در خارج از اتاق كنترل واحد، و مطالعات متنوع مهندسي، بهينه سازي و افزايش ظرفيت و رفع تنگنا طراحي مي‌گردند. در اين سيستم يك سيستم كنترل مجازي به گونه‌اي طراحي مي‌گردد كه دقيقاً مشابه سيستم كنترل واقعي بوده و كاربر قادر است تا در آن عملكردهاي يك سيستم كنترل واقعي را انجام دهد.

نمایش بیشتر

سامانه مدیريت عملکرد فرآيندی و داشبورد مدیريتی

سامانه مدیريت عملکرد سيستم، داشبورد مدیريتی و فنی

نمایش بیشتر