ساخت واحد کراکينگ مازوت و توليد گازوئيل

                  

 

سولفور زدايي از مازوت (نفت کوره) و کراکينگ تلفيقی ترمال- کاتاليستی- سولفوز زدايي نفت کوره

تبديل مازوت به محصولات سبک تر با ارزش افزوده بالا از دیرباز مورد توجه پالايشگاه های نفت بوده است. بيش از 25 درصد از نفت خام را کات مازوت و يا Fuel Oil تشکيل می دهد که عمدتا در سوخت کشتی ها کاربرد دارد. به دليل وجود سولفور بالا و ترکيبات فلزات سنگين در آن جزو سوخت های آلاينده محسوب ميشود. به دليل قوانين سخت گیرانه در خصوص استفاده از آن در سوخت کشتی و سایر صنايع نیاز به سولفور زدايي از اين ماد مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان شرکت گسترش فرآیند شريف به منظور انتقال تکنولوژی سولفور زدايي و هم چنين تبديل مازوت به محصولات سبک تر بخصوص گازوييل با سولفور پايين با چند شرکت چينی وارد همکاری و انتقال تکنولوژی شده است. همچنين برای سولفور زدايي از خود مازوت هم با يک شرکت آلمانی همکاری نزديک دارد و میتواند در خريد و انتقال تکنولوژی به کشور با متقاضيان اين صنعت همکاری نزديکی داشته باشد.

  • شکست مازوت با درصد تبديل بالای 70 درصد به کات گازوئيل با يک شرکت دارنده دانش فنی کشور چین در حال حاضر قابل دسترسی است. اين تکنولوژی تلفيقی از کراکينگ حرارتی- کاتاليستی و ادامه سولفور زدايي می باشد.
  • سولفور زدايي از مازوت بدون تبديل به محصولات سنگين تر (تنها کاهش ويکسوزيته) توسط تکنولوژی کشور آلمان می باشد که براساس سولفورزدايي با هيدروژن عميق استوار می باشد.

 

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط :